Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ 2017

На 21 януари 2017 г. в Дома на тракийци в София се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. На заседанието присъстваха членовете на Върховния комитет, председатели и членове на тракийски дружества от страната. Заседанието беше ръководено от Гено Пухов - заместник председател на ВК  на СТДБ и председател на ТД „Яни Попов”, Созопол.

Събранието протече при следния дневен ред:

  • Отчет за дейността на СТДБ през 2016 г.
  • Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 г.
  • Приемане на План-програма за дейността на Съюза за 2017 г.
  • Приемане на Бюджет за 2017 г.
  • Разни

Доклад за извършената дейност  през 2016 г.  и насоки за работата през 2017 г. направи председателят на СТДБ Красимир Премянов. Върховният комитет прие Доклада на председателя (целият текст на доклада може да се прочете като кликнете на линка), отчета за дейността на СТДБ и финансовия отчет за 2016 г., обсъди и прие План-програма за дейността и бюджет на СТДБ за 2017г.

В т. Разни членовете на Върховния комитет обсъдиха и приеха Декларация, чиито текст може да се прочете като кликнете на линка.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн