Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Писмо до г-н Б. Борисов - Министър-председател на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В условията на тежка международна криза, която крие непосредствени рискове и за българската държава,  отношенията със съседните страни придобиват особено значение. Положително е, че продължаваме да бъдем стабилизиращ фактор на Балканите. Добросъседството ни с Република Турция е важен елемент за това.

СТДБ представлява интересите на стотици хиляди потомци на бежанците и на изселилите се от Тракия и Мала Азия в периода 1913-1925 г. българи. И друг път сме Ви запознавали в подробности с този открит въпрос, който 90 години след подписването на Ангорския договор не е намерил справедливо  решение. Историческите факти сочат, че това може да стане в рамките на добронамерен и уважителен диалог между правителствата на двете държави, посветени единствено на него.

Ние не търсим създаване на напрежение, напротив, смятаме, че смяната на досегашния формат на разговорите, който явно не дава резултат би способствал за още по-добри отношения между двете страни. Така както благоприятно въздействат своевременно и без изключение решаваните от българското Народно събрание и от правителствата проблеми, свързани с „изселническия въпрос” между България и Турция. Те справедливо се третират не като частни, а като междудържавни.

Позволяваме си, дни преди посещението на министър-председателя на Република Турция господин Ахмет Давутоглу да Ви напомним за надеждите (справедливи според нас) на стотиците хиляди потомци на бежанците от Тракия и Мала Азия, че българската държава по-активно ще се съобрази с техните морални и материални права, които Ангорския договор се е опитал да реши.

Искаме да подчертаем, че в своята съвкупност те са  коректни данъкоплатци и добросъвестни избиратели в Република България.

Убедени сме, че ще уважите техните очаквания!  С добра воля и в подходяща форма на обсъждане на този въпрос може да се стигне до взаимно приемлив за Република България и Република Турция резултат, който да стимулира решаването на съществуващи открити въпроси и между други държави.
                                                 
Искрено и с  най-добри пожелания,

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн