Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Позиция на ЦР на СТДБ относно продажбата на земя на чуждестранни граждани

Съюзът на тракийските дружества в България като най-голямата гражданска патриотична организация в страната винаги е била съпричастна към актуалните въпроси на държавното управление и общественото развитие.

Затова днес, когато тече публичен дебат по темата за продажба на българска земя на чуждестранни граждани, Централното ръководство на Съюза категорично заявява своята позиция, че се солидаризира и присъединява към становището на редица политически и граждански обединения за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци или въвеждане на нормативни ограничения по подобие на други страни от Европейския съюз.

За нас това е принципен въпрос, съотносим към националната сигурност, но той има своите основания и в историята на тракийци, които са били прокудени от родните си места и най-добре знаят цената на всяка педя българска земя.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн