Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Приветствие от Кр. Премянов - Председател на СТДБ до инж. Г. Манолов - Кмет на община Свиленград

Председателят на СТДБ изпрати приветствие от свое име и от името на  Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България до инж. Г. Манолов - кмет на община Свиленград, по повод на 100-годишнината от освобождението на Свиленград. 5 октомври е денят, в който Свиленград се завръща в лоното на Майка България, а неговите жители тържествуват свободни.

В приветствието се отбелязва, че това е ден за поклон пред героизма на юначните български войни, принесли се в жертва в името  идеала за целокупна България и разнесли по света българската бойна слава, но и ден, в който почитаме разорението на тракийските българи, станали жертва на нечувано гонение, жестокост и унищожение.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн