Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Красимир Премянов с премиера на новата си книга

Д-р Ваня ИВАНОВА

На 8 декември 2022 г. във Военния клуб в столицата се състоя премиера на новата книга на Красимир Премянов „Кой се страхува от истината“, която излиза с логото на издателство „Захарий Стоянов“. Премиерата уважиха Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, Янаки Стоилов, член на Конституционния съд, член кор. Васил Проданов, политологът Валентин Вацев, проф. Искра Баева, проф. Ваня Добрева, проф. Боряна Бужашка, адвокат Ина Лулчева, редица знакови фигури в българския политически живот през последните десетилетия, тракийци, приятели и съратници на автора.

Препълнената зала беше приветствана с  музикално изпълнение на Хайгашот Агасян.

В словото си член кор. Иван Гранитски подчерта, че книгата представлява „своеобразна панорама на политическия и социалния живот на България през последните три десетилетия“. А документите и фактите за политическите трансформации, през които преминава Отечеството, са  ценен източник на информация. Нещо повече, в известна степен те „демаскират политическите шарлатани, които на гърба на клетия български народ направиха несметни богатства и превърнаха България в най-бедната страна в Европейския съюз“. (Подробно за книгата виж в Епицентър, 13 дек. 2022 г., статия на Иван Гранитски със заглавие: Книгата „Кой се страхува от истината“ на Красимир Премянов е обективна хроника на времето)

Обстоен анализ на книгата и нейния автор направи проф. Ваня Добрева. Тя подчерта, че Красимир Премянов е сред „най-авторитетните политици на българската левица, който не назидава, не диктува свои оценки за личности или събития, а предпочита да представя мнения, позиции, идеи, анализи за съвременните реалности като възможност за разговор и обмен на гледни точки“. „Кой се страхува от истината?“ дава възможност на читателите по един по-опосредстван път да се запознаят с вижданията на български политик от поколението, навлязло в националния ни живот след 1989 г. Проф. Добрева акцентира на умението на автора да „гради динамичен разказ от редуващи се гледни точки за историческите процеси от периода на прехода на раждането и срутването на политически кумири и надежди за по-социален и справедлив начин на живот“. Честно и искрено „Премянов поставя въпроси, чиито отговори са стъпки към постигане на истината. И то не като упрек към конкретна личност, а като подход за разкриване на реалностите в историческия процес: нереализираните политики за модернизиране на държавата, обслужването на чужди интереси, неизпълнените обещания, провежданата политика на двойните стандарти“.

Специално внимание проф. Добрева отдели на разбирането на автора за морал в политиката. „За Премянов моралът е sine qua non при отстояването на истината. Морал е дългът, който всеки от нас има към България и българския народ. Морал е нашето съзнание за отговорност и нейното достойно понасяне. Тази вътрешна убеденост във високите стойности на морала като вярност и дълг най-вероятно са и причината Премянов да не отстъпва от веднъж заявените и аргументирани свои позиции, но и да не допусне, дори и като съмнение, акт на предателство към своите близки, съмишленици и приятели“.

В книгата присъстват и текстове, отразяващи вижданията на автора по тракийския въпрос. Във връзка с тях проф. Добрева заяви, че чрез статиите и интервютата, свързани с  работата на Премянов през последното десетилетие като председател на Съюза на тракийските дружества в България, читателят може да проследи огромният обем от дейности и събития, реализирани по негова инициатива, във връзка със защитата на каузата на тракийските българи.„И успоредно с това да осъзнае вроденият дипломатически талант на общественика, неговата дарба да разчита сложните политически събития, да обосновава националния интерес и да защитава името на България“.

В заключение проф. Добрева отбеляза, че и „като лидер на патриотична организация (председател на СТДБ - бел. а.) Премянов разгръща, в още по-големи мащаби, вродената си дарба на националноотговорен политик и ръководител. В името на българската кауза на тракийци той развива всеобхватна дейност - издават се книги, периодични издания, реализирани са огромен брой конкретни инициативи. Българският казус обединява големи български творци, учени и общественици, неговото решаване се търси заедно с Православната ни църква, ангажират са водещите български държавни институции и авторитети. И всичко това благодарение на креативността и организаторския талант на Красимир Премянов“.

Според проф. Добрева всяка политическа и обществена инициатива на Красимир Премянов го представя като „политик и ръководител с точен усет за ситуация, за установяване на причинно-следствени връзки между явленията, за центриране върху главните проблеми и осмисляне на работещи механизми за тяхното стратегическо разрешаване. Прави впечатление актуалността на националноотговорните позиции, широтата на политическата мисъл и преценка, представени в книгата“, заключи проф. Ваня Добрева.

За автора, книгата и превъплъщенията на активните участници в така нар. преход у нас след 1989 г., говори и член кор. проф. Васил Проданов.

Авторът Красимир Премянов благодари на издателите и на участниците в промоцията на книгата и сподели мисли за своя житейски и политически път, като подчерта, че предпочита оригинални документи, статии и интервюта, а не мемоари с късна дата, съобразени с конюнктура на деня.


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн