Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Протестна декларация от тракийски дружества до председателя, ВК и ЦР на СТДБ

ДО
Г-Н КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

ДО
ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СТДБ

ДО
ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СТДБ

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, тракийци и членове на тракийско дружество „Георги Сапунаров“ -  Хасково остро протестираме срещу поведението на някои председатели на ТД като Яни Янев, Тодор Ангелов, Нонка Матова, които през последните дни, освен, че с действията си всяват разкол в редиците на СТДБ, разпространяват чрез определени медии и в Интернет необосновани нападки и тиражират манипулативно твърдения, които не могат да бъдат приети и ние не приемаме.

Считаме, че подобни действия са недопустими и накърняват авторитета на организацията и очакваме от Централното ръководство и от Върховния комитет на СТДБ съответните действия и санкции.

Нашата декларация е подкрепена от: ТМСБ,  Клуба на ветераните,  Клуб „Родопи“,  Клуба на малоазийските българи, ТД-Свиленград, ТД-Русе, ТД-Димитровград, ТД-Перник, ТД-Ямбол, ТД-Смолян, ТД-Сливен, ТД-Харманли,ТД-Крумовград,ТД-Маджарово,ТД-Созопол, ТД-Плевен, ТД-Карнобат, ТД-Несебър, ТД-Поморие, ТД-Средец, ТД-В. Търново, ТД-София.

Очакваме и други колеги да се присъединят към писмото ни.

Кирил Сарджев
Председател на ТД „Георги Сапунаров“ - Хасково

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн