Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
На 28 и 29 ноември ще се проведе Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще

На 28 и 29 ноември 2014 г. в Централен военен клуб – София , бул. „Цар Освободител” № 7 в София, ще се проведе Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще.

Организатори на конференцията са Тракийският научен институт и СТДБ.

Конференцията, посветена на 80 годишнината от създаването  на  Тракийския научен институт, ще бъде открита в 10:00 ч. Приветствени слова ще произнесат Красимир Премянов - Председател на Съюза на тракийските дружества в България и официалните гости.

Дискусията на конференцията ще бъде организирана около четири групи от проблеми, разделени в пет основни тематични направления.

Първо заседание: Мястото на Тракийския научен институт в изследването на проблемите на тракийските българи: минало, настояще и бъдеще.
Водещ: Проф. Светлозар Елдъров

11.00 – 11.20  Чл. кор.  Васил Проданов, д-р Ваня Стоянова: 80 г. ТНИ – от миналото към бъдещето.
11.20 – 11.35  Панайот Маджаров: За дейността на ТНИ – оставеното от Иван Орманджиев.
11. 35 – 11.50 Папани Козарова: Мястото на ТНИ и СТДБ за изпълнение на Решение №416 на Министерския съвет от 12 октомври 1912 г. за изготвяне на позиция на българската страна за предстоящите преговори по имуществени и финансови проблеми с Република Турция.
11.50 – 12.05   Доц. Геновева Михова, Проф. Пенка Найденова: Насилствената миграция над тракийските българи и демографския преход в България.
12. 05 – 12. 20  Васил Василев: "Българският" и "тракийският" характер на Константин Петканов в търсене на родното между двете световни войни.
12. 20 – 12. 35 Дискусия
12.35 – 13.30 Обедна почивка

Второ заседание: Капитан Петко Войвода: ролята му в миналото, значението му за бъдещето.
Водещ: Д-р Ваня Стоянова

13.30 – 13.45 Проф. Светлозар Елдъров: Българската военноисторическа наука за Капитан Петко Войвода.
13. 45 – 14.00 Полк. о.з. доц. д-р Д. Зафиров: Нравственият облик на Кап. Петко Войвода.
14. 00 – 14.15 Д-р Красимира Узунова: Капитан Петко Войвода в историята и настоящето на град Хасково. 
14.15 – 14.30 Пенка Чакалова-Генева: Паметниците на Капитан Петко Войвода.
14.30 – 14.45 Дискусия

Трето заседание: Ислямизираните българи: настоящи и очаквани опасности за промяна на тяхната българска идентичност.
Водещ: Доц. Валентина Райчева

14.45 – 15.00  Проф. Таня Неделчева: Българските мюсюлмани - културно специфициране в рамките на националната идентичност.
15.00 – 15.15  Проф. Петър Петров: Проблеми на ислямизацията в Родопите (Нови материали).
15.15 – 15.30  Доц. Богдана Тодорова: Рискови фактори и настоящи предизвикателства пред мюсюлманите в България.
15.30 – 15.45 Доц. Христо Гиневски: Съвременни процеси на приобщаване на българите мюсюлмани към своя народ и опитите за противодействие.   
15.45 – 16.00  Д-р Елена Петкова:  Политики на идентичности - Европейски институт „Помак“ и опитите за конструиране на "нови" идентичности на българите мюсюлмани.
16.00 – 16.15  Диана Терзиева, доц. Георги Митринов:  Тенденции в новите изследвания на чужди учени за южнородопските български говори.
16.15 – 16.30  Явор Саръев:  Българоезичните мюсюлмани в Западна Тракия между двете „кипърски кризи” (1955 – 1964).
16. 30 – 16.45 Дискусия
16.45 – 17.00  Кафе пауза

Четвърто заседание: Ролята на ЕС за решаване на проблемите на тракийските българи.
Водещ: Проф. Таня Неделчева

17. 00 – 17. 15  Любомир Шопов:  Нов подход към възможностите за решаване на Тракийския въпрос.
17. 15– 17.30 Папани Козарова: Възможностите на членството на България в контекста на нашето и на Турция членство в ООН, СЕ, на задълженията и правата ни по международни договори, които са съотносими с основните човешки права, в това число и с правото на собственост.

17. 30 – 18.00 Дискусия

29 ноември 2014 г.

Пето заседание: Малоазийските българи, видени 100 години след тяхното прогонване
Водещ: Проф. Васил Проданов

10. 30 – 10. 45  Василка Ташкова: Село Мандър. Историята на едно българско село в Мала Азия.
10. 45 – 11.00 Доц. Георги Митринов:  Антропонимични и сфрагистични данни за възрожденската история на село Мандър в Мала Азия. 
11.00 – 11.15  Д-р Боряна Бужашка: Документи за малоазийските българи, съхранявани в Дипломатическия архив на МВнР.
11. 15 – 11. 30  Доц. Наталия Рашкова: Малоазийските българи: памет за фолклорната музикална култура.
11.30 – 11.45  Дискусия
11. 45 – 12.00 Закриване на конференцията.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн