Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
ТНИ и СТДБ организират Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще

На 28 и 29 ноември 2014 г. в София ще се проведе Национална конференция на тема: Мястото на тракийските българи в съдбата на България: минало, настояще и бъдеще.

Организатори на конференцията са Тракийският научен институт и СТДБ.

Конференцията е посветена на 80 годишнината от създаването  на  Тракийския научен институт.     

Дискусията на конференцията ще бъде организирана около четири групи от проблеми, разделени в пет основни тематични направления.

Първо тематично направление: „Мястото на Тракийския научен институт в изследването на проблемите на тракийските българи: минало, настояще и бъдеще”. В този проблемен кръг ще се дискутира ролята, която е играл ТНИ през изминалите 80 години и необходимите промени в неговата работа през ХХІ век.

Второ тематично направление: „Капитан Петко Войвода: ролята му в миналото, значението му за бъдещето”. Този проблемен кръг е свързан със 170-годишнината от рождението на Капитан Петко войвода.

Трето тематично направление: „Малоазийските българи, видени 100 години след тяхното прогонване”. Този проблемен кръг е посветен на 100 годишнината от прогонването на тракийските българи. В него ще се дискутират съдбата и проблемите на тази част от тракийци през изминалия един век.

Четвърто тематично направление: „Ислямизираните българи: настоящи и очаквани опасности за промяна на тяхната българска идентичност”.В този проблемен кръг ще се дискутират няколко типа опасности, пред които са изправени ислямизираните българи през последните години. Това са съответно (а) опитите с помощта на външни сили да се създава изкуствена помашка нация, (б) да се внася чужд за страната радикален ислям чрез чужди фондации и обучение на ислямизирани българи в арабския свят, (в) за тяхната турцизация.

Пето тематично направление: „Ролята на ЕС за решаване на проблемите на тракийските българи”.В този проблемен кръг ще се дискутират възможностите за използване на ЕС в търсене на решения на имуществените проблеми на ЕС и противопоставяне на опити за внасяне на политически ислям или осъществяване на неоосманистки амбиции.

Срокът за подаване на заявки за участие е 30 октомври 2014 г. В заявката се дава кратко резюме от няколко изречения на темата и посочва тематичното направление. Заявките да се изпращат на е-мейл: vania.stoyanova@abv.bg или на адрес: София 1000, ул. «Стефан Караджа» № 7А, Тракийски научен институт.

Разходите по пътни,  дневни и настаняване, са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията:
Проф. Васил Проданов
Проф. Анна Недялкова
Проф. Божидар Димитров
Проф. Иван Маразов
Проф. Таня Неделчева
Проф. Светла Тошкова
Научен секретар на конференцията:
Д-р Ваня Стоянова
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн