Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия” в Ямбол

На 10 юли 2019 г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия”в гр. Ямбол.

Съюзът на тракийските дружества в България бе представен от председателя си –  Кр. Премянов, от Кирил Киряков - член на ВК и председател на ТД „Лазар Маджаров”- Сливен, Ц.Атанасов - председател на ТД „Одринска епопея” - Ст. Загора и съпредседател  на Тракийския младежки съюз при СТДБ

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството
2. Финансов отчет
3. Избор на Председател и Управителен съвет

Михаил Вълов - председател на Тракийско дружество „Тракия”, направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период. Делегатите приеха отчета, а в последвалите разисквания по него, изказалите се подкрепиха направените  предложения за дейността на дружеството.

Избран бе нов Управителен съвет, а за председател на Тракийско дружество „Тракия”, бе преизбран Михаил Вълов.

Председателят на СТДБ приветства присъстващите на събранието и оцени високо работата на М. Вълов за тракийската кауза и за запазване единството на организацията.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн