Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Национална среща на Тракийския младежки съюз

На 30 и 31 януари 2016 г. Бургас беше домакин на национална среща на тракийските младежки дружества. Активисти и членове на  ТМС от цялата страна се събраха и обсъдиха  насоките за развитие на младежките тракийски дружества.

Срещата протече при следния дневен ред:

• Отчет за дейността на организацията през 2015 г.
• Приемане на План програма за 2016 г.
• Разни

Отчет за извършената дейност  през 2015 г.  и насоки за работата през 2016 г. направи Тодор Ангелов - председател на ТМС и на тракийско дружество „Екзарх Антим I”.

Участниците в срещата приеха отчетния доклад  и план програмата за 2016 г.

За секретар на ТМС бе избрана  Снежина Карабелова.

На срещата присъства председателят на СТДБ Кр. Премянов, който запозна тракийските младежи с основните инициативи на Съюза и отговори на поставените въпроси и направени предложения.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн