Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Отчетно изборна конференция на ТМС

На 1 март в заседателната зала на СТДБ в  столицата се проведе Национална конференция на Тракийския младежки съюз. Делегати от младежки дружества в цялата страна взеха участие в нейната работа.

Тракийският младежки съюз е създаден през 1922 г., но след вливането на тракийските организации в редовете на ОФ неговата дейност напълно замира. Възстановен е през 1998 г. в Хасково и от тогава до днес работи с променлив успех. Делегатите от младежките дружества се събраха, за да възобновят съюза и да му дадат нов тласък за развитие.

Досегашният председател на ТМС Димитър Иванов изнесе кратка информация за състоянието на организацията в периода 2005-2014 г. Според Десислава Костова, делегат от Димитровград, съюзът на практика в последните години се е бил саморазпуснал, макар някои дружества по места да са работили сравнително активно.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов поздрави делегатите и ги призова да систематизират идеите си, като работят активно за реализацията им. Бъдещето е на неправителствените организации, защото останалите са разочаровали до голяма степен хората, обобщи той. Кр. Премянов награди с грамота Д. Иванов за дейността му като председател на ТМС.

Присъстващите приеха промени в статута на ТМС, като в значителна степен го опростиха и направиха текстовете му по-ясни.Според единодушно приетите промени ТМС вече ще се събира не на конгреси, а на национални конференции. Редовната отчетна конференция ще се провежда всяка година, а изборната веднъж на 3 г. Толкова ще трае и мандатът на изборните лица.

След кратка дискусия беше избран съставът на  Националния съвет, а за нов председател бе избран Тодор Ангелов, председател на ТД и на Младежкото дружество в Бургас.  На своето първо заседание веднага след конференцията Националният съвет избра за зам. председатели Георги Димитров-председател на младежкото дружество в Стара Загора и Десислава Костова -председател на младежкото дружество в Димитровград. За секретар бе определена Валентина Ангелова от Бургас.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн