Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Председателят на СТДБ участва в работата на Общото събрание на РАО „Тракия”

На 22 март 2019 г. в община Първомай се проведе  Общо събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО „Тракия” през 2018 г.

2. Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия” за 2018 г.

3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. и приемане проектобюджет за 2019 г.

4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2019 г.

5. Други.

Председателят на УС на РАО „Тракия” Ангел Папазов - кмет на Първомай направи отчет за дейността през 2018 г., в който подчерта, че в асоциацията няма малки и големи общини, нито политически и партийни деления.

В дискусионните форуми бяха разгледани актуални въпроси на местното управление.

В Общото събрание участваха делегатите - кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини.

В работата  на общото събрание  от СТДБ, който е асоцииран член на РАО „Тракия”, участва председателят на Съюза Кр. Премянов.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн