Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Председателят на СТДБ участва в конференция и в сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”

На 24 април 2015 г. в зала “Капитол” на Гранд Хотел Поморие, се проведе конференция, организирана от РАО “Тракия”, в която участваха над 50 представители на общините, Кр. Премянов - председател на СТДБ и Антон Киссе - председател на АБУ и депутат във Върховната Рада на Украйна

В дискусии за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране в Югоизточен и Южен централен район се включи и Мариела Червенякова - началник отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район” към МРРБ.

По-късно същия ден беше проведена и сесия на Общото събрание на РАО “Тракия”, в чиито дневен ред бяха  включени отчети на ръководните органи на асоциацията, приемане на бюджет и работна програма за 2015 г.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн