Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Представители на ръководството на СТДБ участваха в работата на отчетно-изборното Общо събрание на РАО „Тракия”

На 17 юли 2020 г., в конферентната зала на хотелски комплекс „Сити“, в гр. Стара Загора, се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия“  при следния 

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО „Тракия“ през 2019 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО „Тракия“ за 2019 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. и приемане проектобюджет за 2020 г.
4. Работен план за дейността на РАО „Тракия“ през 2020г.
5. Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на РАО „Тракия“
6. Други.

В работата на Общото събрание участваха Кр. Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България и Цанко Атанасов - председател на  ТД „ Одринска епопея”.

Беше освободен досегашният Управителен съвет и неговия председател Ангел Папазов, които получиха заслужено висока оценка. За нов председател беше избран Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Представителите на СТДБ подчертаха необходимостта по активно да се използват възможностите на Тракийската организация и нейните международни връзки, както и тези с тракийските българи, живеещи днес в Бесарабия.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн