Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Председателят на СТДБ участва в Общото събрание на РАО „Тракия”

На 16 юли 2021 г. се проведе  Общо събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” в град Поморие, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО „Тракия” през 2020 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО „Тракия” за 2020 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. и приемане проектобюджет за 2021 г.
4. Работен план за дейността на РАО “Тракия” през 2021 г.
5. Други.

В Общото събрание участваха кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гост на мероприятието присъства областният управител на Бургас Мария Нейкова Кънева, професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност.

От СТДБ, който е асоцииран член на РАО „Тракия”, присъства председателят Кр. Премянов.

Делегатите гласуваха отчета за дейността, отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет, приеха новия бюджет и работния план за дейността си през 2021 година.

Основните цели на асоциацията са свързани с обмен на добри практики по проекти в подкрепа на местното самоуправление и повишаване ефективността на общините в работата им и взаимодействието с гражданите.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн