Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Централното ръководство на СТДБ

На 19 октомври 2013 г. се проведе заседание на ЦР на СТДБ. Членовете на Централното ръководство приеха отчета за изпълнение на План-програмата на Съюза до октомври т.г., от който е видно, че са изпълнени всички планирани и утвърдени от ЦР и ВК на СТДБ прояви и мероприятия до отчетния период.

Бе подчертано, че с общите усилия на Централното ръководство са постигнати положителни  резултати за развитие  и на обществената дейност с институциите, излизаща извън параметрите на традиционните дейности, осъществявани от Съюза. Става дума главно за позиции по актуални обществено значими теми във вътрешен и международен план, и за решаването на социално-икономически въпроси.

Високо бяха оценени и колективните усилия за приобщаване към тракийската тема на държавните институции – 42-то Народно събрание, Министерски съвет, МВнР, министерства и агенции.

Като положителна тенденция бе отчетено  и приобщаването към Съюза на авторитетни личности, уважавани специалисти в своята област и в обществено-политическия живот на страната.

Членовете на ЦР на СТДБ приеха отчета за изпълнението на бюджета  до октомври  т.г., идейния проект за единен календар на СТДБ за 2014 г. , справка за състоянието на проблемните имоти на съюза, за предстоящата абонаментна кампания на в. „Тракия“, за награждаване на изявени тракийски деятели по повод на кръгли годишнини. Разгледани бяха и текущи въпроси.

Членовете на ЦР на СТДБ:

• утвърдиха позиция на Съюза за удължаване на мораториума за продажба на българска земя на чуждестранни граждани, като тя се забрани или по нормативен ред  се въведат ограничения, сходни с опита на други европейски държави, членове на ЕС;

• приеха позиция по проблема с бежанците от Сирия, съгласно която Република България  би следвало да бъде гостоприемна и да даде временно убежище и подслон на прокудените от земята и дома им сирийски бежанци, тъй като това би бил един хуманитарен акт на съпричастност и солидарност - качества, които българският народ винаги е проявявал в своята история;

• решиха заседанието на Върховния комитет  на СТДБ да бъде свикано на 11 януари 2014 година.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн