Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Централното ръководство на СТДБ

На 29 ноември 2014 г., след приключването на конференцията, посветена на 80 годишнината от създаването на ТНИ (виж подр. в рубриката: Събития), се проведе заседание на Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България.

По време на заседанието  ЦР на СТДБ:

• утвърди концепцията за вестник „Тракия”, предложена от Главния редактор Тодор Коруев и утвърди редколегията на вестника;

• насрочи заседанието на Върховния комитет на 17 януари 2015 г. от 10:30 ч., което ще се проведе в  Тракийския дом в София, ул. „Ст. Караджа” №7.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн