Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Председателят на СТДБ участва в заседание на НССЕИВ към МС

На 10 декември 2015 г. се проведе заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет. Заседанието бе открито и ръководено от неговия председател Ивайло Калфин - вицепремиер в правителството.

На заседанието присъства и Кр. Премянов - председател на СТДБ, който е член на Съвета.

По време на заседанието бе обсъден проект на Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите за периода до 2020 г., изготвен въз основа на  анализите, направени от съответните министерства и ведомства.

При обсъждане на проекта председателят на СТДБ акцентира на факта, че в България много се говори за интеграция, но се подценяват дезинтеграционните процеси, които протичат и които застрашават устоите на нацията и държавата. Той посочи, че е необходимо да се обърне внимание на религиите като интегриращ или дезинтегриращ фактор в условията на Балканите, да се отчете, че страната ни е изправена пред нови предизвикателства, по които трябва да има готовност да реагира, защото радикалният ислям е насочил своите пипала към българските цигани и ислямизираните българи.

Обсъдена бе и работна програма на НССЕИВ за 2016 г.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн