Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Конкурс за средношколци на тема: „100 години от Балканските войни и разорението на тракийските българи.”

Съюзът на тракийските дружества в България, съвместно с Тракийския научен институт, обявяват конкурс за разработки на ученици от 14 до 19 години, на тема: „100 години от  Балканските войни и разорението на тракийските българи.”

Министърът на МОМН, г-н Сергей Игнатов приветства идеята и съдейства за информирането на директори, учители и ученици в страната чрез Регионалните инспекторати по образованието.

Условията за конкурса вече са публикувани на сайта на РИО-София град, чиито началник г-жа В. Кастрева е изпратила информация и  до всички софийски  директори на училища, чрез писмо с  изх. № 9137-491/09.07.2012

Надяваме се, че в близките дни информация за конкурса ще бъде публикувана и на сайтовете на останалите РИО в страната.

На всички участници в конкурса пожелаваме успех!

Приложение: Условия за участие в конкурса

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн