Архив - Събития-Национални 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
Национално тракийско поклонение в с. Аврен

Днес, 19 септември 2020 г., в крумовградското село Аврен се проведе традиционният Национален тракийски женски събор-поклонение в памет на избитите 42 жени и деца от село Манастир.

Поклонението бе организирано от Община Крумовград, Съюз на тракийските дружества в България, Национален тракийски женски съюз при СТДБ, Тракийско дружество „Тракия-1922” в Крумовград и кметството в с. Аврен.

Заради противоепидемичните мерки, въведени от Министъра на здравеопазването във връзка с разпространението на Covid-19, в поклонението участваха ограничен брой представители на Съюза на тракийските дружества в България, ТЖС, ТНИ, представители на кметствата в Крумовград и Аврен.

Участие в поклонението взеха Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България, Стефан Начев - главен секретар на Съюза, членовете на Върховния комитет: чл. - кор. проф. дтн  Георги Михов, Мариана Ликова - член на ВК на СТДБ и председател на ТД „Тракийско сърце” в Кърджали, Ангел Коджаманов, Веселин Костов - председател на Тракийско дружество „Тракия-1922” в Крумовград, Иванка Мечева - съпредседател на Тракийския женски съюз при СТДБ, д-р Ваня Иванова - член на ВК на СТДБ и на ръководството на ТЖС, Цанко Атанасов - член на ВК на СТДБ, председател на ТД „Одринска епопея“ в Ст.Загора и съпредседател на Тракийския младежки съюз при СТДБ, Даниела Коджаманова - директор на филиала на ТНИ  в Кърджали, Мария Божкова, З. Радонова, Милена Алекова - кметски наместник на с. Аврен, инж. Абидин Хаджимехмед - заместник-кмет  на община Крумовград, признателни българи и потомци на тракийски бежанци, активисти на тракийското движение потомци и местни жители.

Програмата  започна със заупокойна молитва, отслужена  в църквата „Свети Иван Рилски“ в Крумовград,  в памет в памет на избитите жени и деца от село Манастир.

Поклонението пред паметника на жертвите в с. Аврен беше открито от Веселин Костов - председател на Тракийско дружество „Тракия-1922” в Крумовград.
Председателят на СТДБ Кр. Премянов приветства участниците в поклонението и припомни трагичната съдба на жените и децата, загинали от турски башибозук при с. Манастир, като акцентира на необходимостта да се отстоява тракийската кауза, която е българска.

Иванка Мечева - съпредседател на Тракийския женски съюз произнесе слово, в което напомни за непреходния смисъл на поклонението чрез откъс от книгата на Никола Инджов  „Възречени от Манастър“. Тя подчерта, че трябва да се съхранява всяко зрънце от паметта за Тракия, че паметта за Аврен  е  част от паметта за Тракия, от паметта за България и отправи пожелание да се издирят и поканят на следващото поклонение наследниците на жертвите, чиито имена са изписани върху паметника в с. Аврен.

Приветствено слово от името на Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград  поднесе инж. Абидин Хаджимехмед – заместник-кмет на общината.

Пред паметника на избитите жени и деца бяха поднесени венци и цветя от СТДБ, от Тракийския женски съюз при СТДБ, от ТНИ, от Община Крумовград, от кметството на село Аврен, от тракийските дружества - членове на СТДБ, от инициативата „Завръщане към корените“,  от политическите партии и обществени организации, от всички официални гости и признателни потомци.

 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн