Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Програма на Национална конференция на тема “Тракия в българската национална идентичност”

На 27 октомври 2012г. в залата на Съюза на тракийските дружества в България на ул. Стефан Караджа № 7 в София, Тракийският научен институт ще проведе Национална конференция на тема: “Тракия в българската национална идентичност”. Конференцията се посвещава на 100-годиншнината от Балканската война, която се води на територията преди всичко на Тракия и води до драматични обрати в съдбата на населението в този регион.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9. 30 ч.- 9.45 ч.
Откриване от проф. Васил Проданов, Директор на ТНИ
Поздравителни думи от Красимир Премянов, Председател на СТДБ


Първо заседание. Водещ заседанието проф. Иван Филчев

9.45-10.00 – Ген. Ангел Марин, Вицепрезидент на Република България (2002-2012): Размишления за мястото на Тракия в българската идентичност
10-10.15 – Проф. Васил Проданов: Защо и как Тракия участва в българската национална идентичност?
10.15-10.30 – Проф. Иван Филчев: Балканската война и тракийските българи.
10.30-10.45 – Проф. Дончо Конакчиев: Тракия - някои актуални проблеми на регионалната икономическа политика.
10.45-11.00 – Д-р Димитър Йончев: Глобални и регионални тенденции и Тракия.
11.00-11.15 – Обща дискусия.

11.15.-11.30 – Кафе пауза

Второ заседание. Водещ заседанието проф. Васил Проданов

11.30-11.45 – Емилия-Боряна Илиева Славкова: Външната зависимост на република Турция и значението на този факт за решаването на българския Тракийски въпрос.
11.45-12.00 – Проф. Илия Тодев: Тракийските българи в българския възрожденски печат.
12.00 - 12.15 – Георги Илиев: Геноцидът над тракийските българи
12.15 – 12.30 – Панайот Маджаров: Добросъседството на народностите, населявали Източна Тракия до началото на ХХ век и взаимното им влияние в духовната култура
12.30 – 12.45 –  Доц. Максим Мизов: Родопите - крепост на българския народностен дух.
12.45 – 13.00 – Обща дискусия

13.00-14.00 – Обедна почивка. Поднасяне на кафе и сандвичи.

Трето заседание. Водещ заседанието проф. Светлозар Елдъров

14-14.15 – Доц. Ивайло Христов: Етнокултурни аспекти на ислямизирането на българите мохамедани в Родопите и Източна Тракия през ХХ век.
14.15-14.30 – Коста Льондев: Свиленградският регион и македоно-одринското опълчение.
14.30-14.45 –  Д-р Красимира Узунова: Тютюнотърговецът Чалбуров – от бежанец до индустриалец.
14.45-15.00 – Д-р Венцислав Мучинов: Тракия в миграционната политика на Османската империя през XIX век (до 1878 г.).
15.00-15.15 – Стоян Райчевски: Етно-демографски процеси в Тракия 1903-1923 г.
15.15-15.30 – Доц. д-р Геновева Михова, проф. д.ик.н. Пенка Найденова: Демографската политика на България за приобщаване на бежанците от Тракия.
15.30-15.45 – Обща дискусия
15.45-16.00 – Кафе пауза

Четвърто заседание. Водещ заседанието проф. Илия Тодев

16.00-16.15 –  Проф. Светлозар Елдъров: Тракийските католици от източен обред в националната и регионалната история (1860 - 1912 г.).
16.15-16.30 – Доц. Георги Митринов: Молби на българско население от Софийско, Димотишко и Ортакьойско за приобщаване на българската екзархия, датирани от 90-те години на ХІХ век.
16.30-16.45 – Доц. Лизбет Любенова: Дневникът на свещеник Иван Дочев като извор за етнокултурния профил на Източна Тракия.
16.45-17.00 – Д-р Ваня Стоянова: Българската православна църква в Източна Тракия в защита на тракийските българи.  
17. 00-17.15 – Д-р Калина Пеева: Тракийските българи през погледа на един руски консул от 60-те години на ХIX в.
17.15-17.30 – Дарина Илиева и Габриела Вапцарова: Ролята на Тракийския научен институт за формирането на архивната сбирка към него.
17.30-17.45 – Цветана Величкова: Архивът на Тодор Браянов, част от историята на Тракийската организация.
17.45 – 18.00 – Обща дискусия

18.00 – 18.15 – Закриване на конференцията

Забележки:
1. Начинът на провеждане на конференцията предвижда всеки докладчик да изложи основните си тези в рамките на 12-13 минути, след което се дават 2-3 минути за задаване на въпроси. Накрая на всяко от заседанията в рамките на общата дискусия се отговаря на въпросите и се изказват мнения от участниците.
2. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален том на Известията на Тракийския научен институт. Срокът за предаване на студиите по този проблемен кръг за публикуване е 15 ноември 2012 г. Обемът на отделните студии би следвало да бъде до 20 стандартни страници (32 000 знака) при разрeдка между редовете 1.5, размер 12 на шрифт “Times New Roman”. Цитиранията следва да бъдат в края на студията с последователност 1,2,3. Дават се пълните библиографски данни за цитираните източници.
3. За да бъде дискусията обединена около общата тема на конференцията “Тракия в българската национална идентичност” молим всеки от авторите, изнасящи своите доклади да има предвид различни форми на обвързване на конкретното си изложение с общата тема.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн