Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Научна конференция на тема: \"Тракийският фолклор - носител на майсторство и идентичност на нацията\".

На 13 юли 2012 г. в Регионалния етнографски музей - Пловдив се проведе научна конференция на тема: "Тракийският фолклор - носител на майсторство и идентичност на нацията". Инициатор на събитието бе Тракийското дружество "Войвода Руси Славов"  - Пловдив, в партньорство с Тракийския научен институт, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, ПУ "Паисий Хилендарски" - Философско-исторически факултет, Регионалния етнографски музей - Пловдив и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.

В събитието взеха участие изтъкнати изследователи на културно-историческото богатство на Тракия като Валентина Ганева - Райчева, Наталия Рашкова, Михаил Букурещлиев, Ангел Янков, Стоян Райчевски и др. Те разгледаха широк кръг от въпроси, свързани с тракийските традиции и фолклор в тяхното историческо и съвременно звучене; подчертаха ролята им за формирането на идентичността и мястото им в културно-историческата памет на българите; докоснаха се до проблемите на приемствеността и интеркултурните влияния и взаимодействия на Балканите.

Конференцията беше уважена от представители на пловдивската общественост, сред които и потомци на тракийски бежанци. Намерението на организаторите и участниците е тази интердицсплинарна среща на учени да бъде само първата от поредицата от научни събития, които ще разширят историко-географските граници на изследванията  в международен план в трите части на Еврорегион Тракия.


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн