Архив - План програми 2011-2022
 
 


Тракийски дружества
Национална програма 2016-2017 за 120 г. от учредяването на Тракийския съюз

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2016-2017 ГОДИНА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 120-ТА ГОДИШНИНА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ И 120-ТА ГОДИШНИНА ОТ  УЧРЕДЯВАНЕТО НА ТРАКИЙСКИЯ СЪЮЗ

Програмата обхваща периода 2016-2017 г. В нея са включени две основни събития, свързани с историята на СТДБ – 120-та годишнина от началото на организираното тракийско движение и 120-та годишнина от учредителния конгрес на Съюза.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Да популяризира дейността на тракийската организация, нейната история, настояще и перспектива, да утвърди ролята й на фактор за патриотичното възпитание на младото поколение в съвременното общество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Всички тракийски дружества в страната да приемат инициативи и реализират мероприятия, посветени на годишнините за периода 2016-2017 г.
2. Цялостната дейност и основни прояви на СТДБ, на съставните структури и тракийски дружества в страната да минат под мотото „120 години от началото на организираното тракийско движение и 120 години от учредителния конгрес на Съюза“.
3. Дейността при отбелязване на годишнините през периода 2016-2017 г. да бъде насочена към приобщаване на младото поколение към тракийската кауза и възпитанието на младите българи в дух на патриотизъм, любов към Родината и осъзната отговорност към нейното бъдеще.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Съвместно със Столичната община да се реши една от станциите на Метрополитена да бъде именувана „Тракия“ , „Тракийски бежанци“ или „Капитан Петко Войвода“ по повод на 120-та годишнина от началото на организираното тракийско движение. Мероприятието да бъде съпътствано от тържествен ритуал с участието на самодейни състави от цялата страна по сценарий, съгласуван със Столичната община.
Отг. Кр. Премянов, Кр. Беломорски
2. Да продължи подготовката, и по възможност,  да се  издадат   първите томове на енциклопедия „Тракия“
Отг. Кр. Премянов, Проф. В. Проданов
Д-р Ваня Стоянова, акад. Воденичаров
3. Да бъде преиздадена  книгата  на проф. Иван Филчев „Тракийският въпрос и тракийското движение в България“, и  да се разпространи по библиотеките и тракийските дружества в страната.
Отг. Проф. И.Филчев, Д-р Ваня Стоянова
Т. Коруев
4. Да се направят постъпки за издаване на  монета, посветена на 200 годишнината на Екзарх Антим Първи.
Отг. Кр. Премянов, Проф. д.ик.н. Стати Статев
5. Вестник „Тракия“ и уебсайта на СТДБ да въведат постоянни рубрики, посветени на събитията и героите на тракийското движение.
Отг. Т. Коруев, Редколегията
Д-р Ваня Иванова
6. По инициатива на СТДБ и ТНИ,  съвместно със Столичната община и МОН да се направят постъпки за изготване на национална програма за учениците от 1 до 12 клас с провеждане на лектории и свободно избираема подготовка, адаптирана според възрастовите особености на учениците  за запознаването им с национално-освободителните борби и тези за национално единение на България в Източна и Беломорска Тракия и Мала Азия.
Отг. Кр. Премянов, Кр. Беломорски
Проф. В. Проданов, Д-р Ваня Стоянова,
Д-р Б. Бужашка,
7. ТНИ да организира  национална научна конференция, посветена на годишнините.
Отг. Проф. В. Проданов, Д-р Ваня Стоянова
8. СТДБ, ТНИ и ДА „Архиви“ да организират фотоизложби, които да бъдат експонирани на подходящо място и да минат под патронажа на Министерството на културата. Изложбите, по възможност да гостуват в Европейския парламент под наслов „Бит, обичаи и традиции на тракийските българи“. Подобни изложби, според възможностите на тракийските дружества,  да се организират по места, в цялата страна.
Отг. Кр. Премянов, Проф. д.ф.н. В. Проданов,
Д-р Ваня Стоянова, Д-р Б. Бужашка,
Председателите на ТД
9. Издадените от СТДБ календари за 2016 и 2017 г. да бъдат посветени на двете годишнини.
Отг. ЦР на СТДБ
10. СТДБ, съвместно с ТД „Капитан Петко Войвода” – гр. Варна  да организират отбелязване на 120-та годишнина на дружество „Странджа“ под формата на художествен спектакъл c участието на самодейни местни състави и изявени творци от региона.
Отг. Кр. Премянов, Р. Вълчева
11. СТДБ, съвместно с ТД „Екзарх Антим Първи“ – Бургас да се организира тържествено отбелязване на 120-та годишнина от учредителния конгрес с концерт на местни колективи и състави от страната и региона.
Отг. Т. Бояджиев
12.  Да се организират спортни състезания за наградата на СТДБ по спортна стрелба, борба и други спортове.
Отг. Кр. Премянов, Н. Матова
Председателите на ТД
13. Да се изготви плакет, който да се връчи на изявени тракийски деятели, тракийски дружества и общественици.
Отг. Кр. Премянов, Проф. С. Статев
Ст. Начев
14. Да се разпространят в тракийските дружества филмите, излъчени от БНТ и бТВ, посветени на тракийската тематика и Балканските войни.
Отг. Кр. Премянов, Т. Коруев
Д-р Ваня Стоянова
15. Да се ремонтират и освежат паметниците на тракийските герои
Отг. Председателите на ТД
16. Тракийският женски съюз, Тракийският младежки съюз, клуб „Родопи“, инициативата „Завръщане към корените“ и Клубът на ветераните да отбележат по подобаващ начин годишнините.
Отг. Петра Мечева, Р Вълчева
Т. Ангелов, В. Пачилов,
Б. Богданова, Н. Комнев
17. Да се поканят за партньори за отбелязване на  120-та годишнина БНТ, БНР и други електронни медии.
Отг. Кр. Премянов, Т. Коруев,
Иван Гранитски
18. Да се проучат възможностите и се направят постъпки за монтиране на бюст-паметник на Капитан Петко Войвода в централната Алея на славата в Борисовата градина заедно с националните герои на България, по проект, одобрен от Столичната община.
Отг. Кр. Премянов, Б. Богданова,
Кр. Беломорски
19. Да се организира мълчаливо шествие от СТДБ с участието и на други патриотични организации, в което да вземат участие тракийски дружества от цялата страна – 16 април 2016 г.
Отг. ЦР на СТДБ.
.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн