Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
Мариана Ликова оглави новото тракийско дружество в Кърджали, в. Нов живот, 4.04. 2018

Ново тракийско дружество бе учредено във вторник в Кърджали. За председател е избрана Мариана Ликова

Източник: Нов живот, 4.04.2018

На учредителното събрание присъстваха около тридесет души, които по една или друга причина не членуват в Тракийско дружество „Димитър Маджаров”, стана ясно от  участници във събранието.  По покана на учредителите гости на събранието бяха Чавдар Георгиев, член на Върховния комитет и на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България /СТДБ/ и Михаил Вълов, член на Върховния комитет, заместник-председател на Съюза на тракийските дружества в България и председател на Тракийско дружество „Тракия” в Ямбол.

Събранието избра ръководни органи – Управителен съвет и Контролен съвет, както е по устав.

Ръководството на новото дружество трябва да подаде заявление до Съюза на тракийските дружества в България, ако иска да членува в него. Предполага се, че това ще стане ,тъй като на събранието бяха поканени представители на Централното ръководство СТДБ.

Както е известно през 2017 г. Върховният комитет на СТДБ взе решение за изключване на председателя на Тракийското дружество „Димитър Маджаров” в Кърджали Яни Янев от редиците на българските тракийци. Като мотиви за това бяха посочени необмислени негови медийни изяви, водещи до напрежение сред тракийци в Кърджали. Действията му били насочени срещу единството на Съюза на тракийците.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн