Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Покана за заседание на НС на ТЖС към СТДБ

Съпредседателите на Тракийски женски съюз към СТДБ свикват заседание на Национален съвет на ТЖС, което ще се проведе на 5 април 2020 г. от 11.00 ч., в гр. Поморие,  в клуба на ТД „Одринска епопея“,  ул.“Цар Симеон Велики“ №26  при следния

дневен ред:

1.Отчет за дейността на национално равнище и по места през 2019 г.

2. Приемане на план за работа през 2020 г..

3.Разни

Поканват се да присъстват членовете на Националния съвет (жени, председатели на тракийски дружества и председатели на женски секции към дружествата).

В случай, че липсва кворум заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн