Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
НС на ТМСБ при СТДБ свиква национална отчетно-изборна конференция

НС на ТМСБ при СТДБ свиква национална отчетно-изборна конференция на ТМСБ при СТДБ, която ще се проведе на 4.04.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, ул.Стефан Караджа 7А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 13.05.2017 - 4.04.2020 г.
Докладва Цанко Атанасов-съпредседател

2.Приемане план-програма на ТМСБ при СТДБ за 2020 г.
Докладва Цанко Атанасов-съпредседател

3. Приемане на членове на ТМСБ при СТДБ
         3.1-нови тракийски младежки дружества
         3.2.-физически лица с мандат от 3 години
Докладва Десислава Костова-съпредседател

4.Прекратяване на членството на физически лица-членове на ТМСБ при СТДБ
Докладва Десислава Костова-съпредседател

5.Приемане изменения на статута на ТМСБ при СТДБ
Докладва Десислава Костова-съпредседател

6.Избор на съпредседатели за срок от 3 години

Докладва-председател комисия пo предложенията

7.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на конференцията ще се проведе от 12.00 часа на същото място, дата и при същия дневен ред и решенията ще бъдат законни, колкото и членове да се явят.

Д.Костова и Ц. Атанасов,
съпредседатели на ТМСБ при СТДБ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн