Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
НС на ТМСБ

На 11.11.2017 г., от 17,00 ч., съпредседателите на ТМСБ свикват НС на ТМСБ, който ще заседава при следния
                                                        

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на ТМСБ за периода - 13.05.2017 г. - 10.11.2017 г.

2.Приемане на програма за дейността на ТМСБ - 2018 г.

3.Организационни въпроси.

4.Разни.

Националният съвет ще се проведе на 11.11.2017 г., от 17,00 ч. в к-с „Св.Св.Константин и Елена”, гр. Ивайловград при горепосочения дневен ред.

В случай, че липсва кворум НС ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовен, колкото и членове на НС да се явят.

Десислава Костова
Цанко Атанасов
Съпредседатели на ТМСБ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн