Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Обръщение на ВК на СТДБ

До:
Г-жа Цецка Цачева
Председател на НС
на Република България

До:
Г-н Николай Младенов
Министър на външните работи
на Република България


ОБРЪЩЕНИЕ
НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

            Уважаема Госпожо Председател на Народното събрание,
            Уважаеми Господин Министър,

На свое заседание от 19 януари 2013г.  Върховния комитет  на Съюза на тракийските дружества в България обсъди и изрази тревога от проекторешението по доклада на Лука Волонте във връзка с  „Постмониторинговия диалог с България“  относно напредъка и устойчивостта и необратимостта на реформите, което предстои да бъде гласувано на следващата пленарна сесия на ПАСЕ в Страсбург на 21-25 януари 2013г. и препоръката, отправена към България  „да осигурява пълно прилагане на всички изисквания на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, особено онези, отнасящи се до сферата на прилагането на конвенцията от гледна точка непризнаването на  съществуващото в България помашко и македонско малцинство и подписването и ратификацията на Европейската харта за регионални и малцинствени езици  (ETS № 148)“ в т. 17 (16).

Дължим да Ви уведомим, че т. нар. национално  „помашко малцинство“ е съсредоточено в райони, населени с тракийски българи и ислямизираните българи са неразделна част нашата тракийска, българска общност.

Приемането на подобно решение е посегателство върху интегритета и човешките права на тази общност и ще създаде опасност от изкуствено напрежение в българското общество. Със същите аргументи отхвърляме и твърденията за съществуването на национално „македонско малцинство“ в България.

Ние смятаме, че пасивността на българските държавни институции е недопустима, и ако недоброжелателните инициативи на заинтересовани фактори  вътре и вън от страната получат подкрепата на ПАСЕ, правителството на България ще понесе тежка морална и политическа отговорност за случилото се.

В тази връзка, настояваме, в защита на националните интереси на страната и бъдещето й като член на ЕС  българските държавни институции да се анжгажират и да възложат мандат на делегацията, представляваща България в ПАСЕ, да се противопостави на включването в „Постмониторинговия диалог с България” (проекторешение) на докладчика в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Лука Волонте от Италия на точка 17 (16), в която се говори за „помашко и македонско малцинство” у нас в дневния ред на предстоящото пленарно заседание, а при евентуалното й включване да гласува против цитираното по-горе проекторешение.

С уважение,
Красимир Премянов
Председател на СТДБ
19 януари 2013


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн