Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА”

На 30 септември - 1 октомври 2017 г., за втори път в гр. Бургас ще се проведе Втори национален конкурс „С песните на Калинка Згурова”.

Организатори на конкурса са: Община Бургас  и  Съюз на тракийските дружества в България, под патронажа на Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов.

Конкурсът е на името на голямата странджанска певица Калинка Згурова и има за цел да се популяризира репертоара на певицата, да се съхранят песенните образци на фолклорното богатство от  Странджа и Тракия.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

- Да се съхрани и популяризира певческото богатство на Странджа и на нейната гласовита представителка Калинка Згурова.
- Да се приобщи младото поколение и учениците  към музикалния репертоар на Калинка Згурова.
- Да се създаде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования в областта на песенното ни фолклорно богатство.
- Да се покажат певческите достижения на колективи  и от други възрастови групи, като се осъществи приемственост между поколенията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

- В националния конкурс „С песните на Калинка Згурова” право на участие имат индивидуални изпълнители от всички възрастови групи, както и вокални групи от цялата страна, също без ограничение на възрастта.
- В конкурса „С песните на Калинка Згурова” всички индивидуални и колективни изпълнители участват общо с две песни, като едната задължително е от репертоара на певицата.
- За индивидуалните изпълнителите, които ще се състезават за най-голямото отличие „Приз Калинка Згурова” е препоръчително да изпълнят две песни от репертоара на певицата.
- Индивидуалните  изпълнители от II-ра, III-та и IV-та групи се представят задължително с бавна песен – до 2 куплета, и бърза песен – до 3 куплета.
- Колективните групи изпълняват 2 песни, до 8 минути, една от които задължително от репертоара на певицата.
- Музикалният съпровод е по желание на изпълнителите и може да бъде с оркестър или на синбек.
- Редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците.
- Всички участници попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес или по електронната поща.
- Всички участници заплащат такса за правоучастие.
- Всички участници получават грамота за участие.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

- Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи. Председател на журито е Калинка Згурова
- Класираните изпълнители и групи получават награди и дипломи.
- Изпълненията се класират в следните възрастови групи:
• Индивидуални изпълнители:
1. Първа възрастова група до 8 години.
2. Втора възрастова група от 9 до 14 години.
3. Трета  възрастова група от 15 до 19 години.
4. Четвърта възрастова група над 20 години.
• Вокални групи:
1. Първа възрастова група  до 6 години.
2. Втора възрастова група от 7 до 14 години.
3. Трета възрастова група от 15 до 19 години.
4. Четвърта  възрастова група над 20 години.
- Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.
- Вокалните групи също се класират на първо, второ и трето място, за всяка възрастова група.
- Присъжда се и една специална награда /приз/  на името на Калинка Згурова.

* Таксата за правоучастие се заплаща в деня на явяване на участниците, както следва:
- За индивидуален изпълнител – 10 лв.
- За вокална група – 5 лв. за участник
* При  заявено желание от страна на участниците организаторите осигуряват съпровождащ оркестър, който се заплаща в деня на явяването.   Таксата за съпровод е 10 лв. за участие /индивидуално или групово/.

Пътните разходи, нощувки и дневни са за сметка на участниците или представляващите ги организации.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА:

Културен дом на Нефтохимика /НХК/, гр. Бургас , пл. „Тройката” № 1
30 септември и 1 октомври – от 9,30 часа в зрителната зала на културния дом.

Заявки за участие по образец се приемат до 15.09.2017г., на адрес:

8000 Бургас
бул. ”Захари Стоянов” № 19
или на имейл адрес: konkurs_kalinazgurova@abv.bg

За повече информация:
Ирина Славчева -   0888 317 952
Лазар Налбантов - 0888 495 959

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“
ГРАД БУРГАС – 30 СЕПТЕМВРИ –  1 ОКТОМВРИ, 2017 Г.


ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ТРИТЕ ИМЕНА: …………………….………………..…………………………………………

ДАТА И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ: ………..………..……………………………………………

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: ………………..…………………………………..

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………...……………………………………………………………….

АДРЕС: …..…………………………………………………………………………..………….

РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..


ВОКАЛНИ ГРУПИ:

ИМЕ НА ГРУПАТА: …..………………………………………………………………………...
ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….…………………………………………………………...
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………………….
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..………………………………………..
АДРЕС: …...……………………………………………………………………………………..

ПЪРВА ГРУПА ДО 14 Г. □  ВТОРА ГРУПА 15  - 19 Г. □  ТРЕТА ГРУПА НАД 20 ГОД. □
РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
ДАТА НА ЯВЯВАНЕ:          □ 30.09.2017г.                                □ 01.10.2017г.

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЪПРОВОЖДАЩ ОРКЕСТЪР:          □ ДА                              □ НЕ

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн