Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Покана за участие в Трети фолклорен конкурс „С песните на Манол Михайлов“

На 17 август 2019 г. на „ПЕТРОВА НИВА“, край град Малко Търново, ще се проведе Трети фолклорен конкурс

„С песните на Манол Михайлов“. Той е посветен на 60-годишния юбилей на Странджанския народен певец.

Организатори: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1914“ гр.МАЛКО ТЪРНОВО

Статут:  Националният фолклорен конкурс ,,С песните на Манол Михайлов” има за цел да предостави възможност

за изява на индивидуални изпълнители и фолклорни колективи от страната, които изпълняват и песни от

репертоара на Манол Михайлов.

Основната цел е да открие нови изпълнители, да им помогне да намерят място в публичното пространство и да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на България.

Раздел 1. Изворен фолклор

1. Индивидуални изпълнители
I възр. група - до 7 години
II възр. група - от 7 до 11 години
III възр. група - от 11 до 14 години
IV възр. група - от 14 до 18 години
V възр. група - над 18 години

2. Колективни изпълнения
I възр. група - до 18 години
II възр. група - над 18 години
Задължително е участниците да бъдат облечени в народна носия.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

- индивидуални изпълнители /представят две песни до 6 минути. За четвърта и пета група е задължителна бавна песен/.
- Колективни изпълнения /групите представят две песни до 6 минути/.
- Едната от песните задължително трябва да бъде от репертоара на странджанския народен певец Манол Михайлов.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1. Автентичност на изпълненията.
2. Майсторско изпълнение и артистичност на участниците.
3. Журито оценява изпълненията и връчва награди на най-добре представилите се.
Конкурсът е със състезателен характер. Желателно е изпълнението без музикален съпровод на участниците.

НАГРАЖДАВАНЕ

1. Всеки участник получава грамота за участие в конкурса.
2. Във всяка и една възрастова група наградите са:
- Първа награда
- Втора награда
- Трета награда
- Поощрителни награди
- Най-добре представилия се участник получава високата награда -Приз на името на странджанския народен певец

Манол Михайлов.

- Специална награда на Кмета на гр.Малко Търново.

Наградения  с Приз „Манол Михайлов“ ще участва във вечерния гала концерт с участието на изявени певци.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Заявки за участие се приемат в срок до 5 август 2019 година на: e-mail: kostadin_mihailovv@abv.bg ;

patronova_marija@abv.bg и телефони: 0879 122 529; 05952 3070;
 

За допълнителна информация: www.malkotarnovo.org
Fasebook:  МАНОЛ МИХАЙЛОВ

Всички разходи по пребиваването и пътуването са за сметка на участниците.

Заявката за участие може да изтеглите от този сайт или от сайта на община Малко Търново.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Име на участника /колектива/................................................................

...................................................................................................................
Институция..............................................................................................
……………………………………………………………………………
Име на ръководителя..............................................................................

Телефон за връзка...................................................................................

Общ брой участници..................мъже...............жени.................


Наименования на отделните изпълнения:
...................................................................................................................
……………………………………………………………………………

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Заявки за участие се приемат в срок до 5 август 2019 година на: email: kostadin_mihailovv@abv.bg ; patronova_marija@abv.bg
и телефони: 0879 122 529; 0885 446812; 05952 3070

За допълнителна информация: www.malkotarnovo.org

Fasebook: МАНОЛ МИХАЙЛОВ

Всички разходи по пребиваването и пътуването са за сметка на участниците.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн