Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ

На 25 януари 2020 г., в Дома на тракийци в София, се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. На заседанието присъстваха членовете на Върховния комитет, председатели и членове на тракийски дружества от страната.

Събранието протече при следния дневен ред:  

1.Отчет за дейността на СТДБ за 2019 г.

2.Отчет за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2019 г.

3.Приемане на план-програма за дейността на Съюза за 2020 г.

4.Приемане на бюджет за 2020 г.

5.Прием на нови членове в СТДБ

6.Прекратяване на членство в СТДБ

7.Приемане на промени в Устава на СТДБ

8.Приемане на декларация на СТДБ

9.Разни.

След като бе установено, че има кворум и събранието е законно, то бе открито. За водещ на събранието бе избран Михаил Вълов - заместник-председател на Централното ръководство.

Красимир Премянов - председател на СТДБ изнесе доклад, в който отчете дейността на СТДБ през 2019 г. и подчерта, че дейността на Съюза през 2020  година ще бъде свързана с укрепване и развитие на организацията, с противопоставяне на всякакви опити тя да бъде дестабилизирана от чужди на тракийци и на България сили в бързо променящите се вътрешни и международни реалности. Съюзът ще продължи последователно да отстоява своите позиции, които са исторически и международно-правно обосновани, а 150-годишнината от създаването на Българската екзархия бе откроена като водеща дата за 2020 г. и национално събитие, върху което ще се съсредоточат усилията на организацията.

Присъстващите приеха доклада на председателя на СТДБ, отчета за дейността на Съюза и отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г. За 2020 г. бяха приети план програма на Съюза с две допълнения към първоначалния проект и бюджет.

Върховният комитет прие за нови членове проф. д-р Маринела Грудева, посланик Ил. Шивачев, Г. Манолов, д-р Румяна Тодорова и д-р Динко Желев. По молба на М. Люцканов беше прекратено членството му в СТДБ като член на Централното ръководство, поради преминаването му на държавна работа като заместник - министър на Външните работи на Република България. На негово място за член на ЦР на СТДБ бе избран посланик Илко Шивачев.

В разискванията и конструктивната дискусия взеха участие членовете на ВК:  К. Киряков -  председател на ТД „Лазар Маджаров” в Сливен, Гено Пухов - зам.председател на ВК на СТДБ и председател на ТД „Яни Попов”, Созопол, Цанко Атанасов-председател на ТД „Одринска епопея”, Ст. Загора“, Михаил Вълов - председател на ТД „Тракия”, Ямбол, В. Костов - председател на ТД в Крумовград, член. кор. на БАН - Иван Гранитски, д-р Елена Алекова, Краснодар Беломорски, Лазар Налбантов, Маринка Грудева и др.

Предложените промени в Устава на СТДБ бяха приети от Върховния комитет и ще бъдат публикувани на сайта след  тяхната официална регистрация.

Краснодар Беломорски и Стефан Начев бяха удостоени със златен медал „175 години Капитан Петко Войвода“ за заслуги към тракийската кауза и за реализацията на инициативите, свързани с поставянето на паметниците на патрона на СТДБ 

ВК на СТДБ единодушно гласува следната  ДЕКЛАРАЦИЯ:

СТДБ измина още една година от своята над 120 годишна история и навлезе в 30 годишнината от своето възстановяване през 1990 г. Това бе сложна за България, Балканите и света година, в която се извършваше ускорена промяна на геополитическите баланси и отношения, засилваше се несигурността и неопределеността както в международните отношения, така и във вътрешен план. Светът се тресеше от нарастващо количество протести и нови форми на войни. В тази среда СТДБ продължи своята дейност за защита на националните интереси и на българската идентичност, за съхраняване на паметта за героизма и страданията на тракийските българи.

Изминалата 2019 г. бе време на още по-голямо изостряне и радикализиране на битките за историята, както и на появата на нови данни за това, че младите българи знаят все по-малко от истините за нашето минало, което прави СТДБ по-необходим от всякога в нашата история. Свидетели сме, от една страна на отказ не само на политиците от съседна ислямизираща се Турция с нейните претенции за голяма регионална сила, да признаят истината за геноцида над тракийските българи, но и на страхове и въздържане на голяма част от българските политици, които не желаят да направят това. В същото време се наблюдава радикално пренаписване на историята на възродителния процес, представян в съседна Турция, а и от определени сили у нас, едва ли не като събитие, което е много по-страшно и крайно, отколкото станалото с тракийските българи. Затова във времена, когато Армения успя да постигне признаване на арменския геноцид от големите сили, включително и от САЩ, ние засилихме дейността си за търсене на подкрепа също от Великите сили чрез преводите и разпространението на руски и английски език на книгата на акад. Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи“.

Във времена на нарастваща поляризация и фрагментаризация не само на българското общество, но и на ЕС и много страни в света, на кризи и разпад на организации и институции, СТДБ продължи своята битка срещу антибългарските действия на определени сили и хора, довели пред последите години до опитите за превръщане на четири от тракийските организации в еднолични ООД-та, приватизирали собствеността на дружествата и използвани от определени политици и външни сили за тясно-егоистични интереси. СТДБ спечели водените дела за правна справедливост и санкциониране на отцепниците и сепаратистите на тракийската кауза.

Изминалата година беше време на честване на 175 години от рождението на символа на тракийската организация Капитан Петко Войвода. Успяхме да открием нови негови паметници, да привлечем вниманието на милиони българи, да покажем, че в едни други времена на геополитически битки преди и след Освобождението, той е бил въплъщение на идеала за борец в битката както за свободата на българския народ, така и за свободата на други народи. Неслучайно той е българинът, на когото през последните три десетилетия успяхме да издигнем или да съдействаме за издигането на паметници не само в България, но и в редица други страни в света – Украйна, Италия, Гърция, САЩ.

Изминалата 2019г., бе година на криза в световен мащаб на неолибералната глобализация и завръщане към национални идеи, символи и идентичности. Именно в тази нова ситуация на криза на либералния отказ от националната идея в името на глобализма, мултикултурализма и джендъризма, се засилва и става все по-значима ролята на национални организации като Съюза на тракийските дружества в България, борещ се за националната памет, националната история и национална справедливост.

В новата геополитическа ситуация, както в глобален план, така и на Балканите, където демографски всички християнски държави в много отношения са подложени на геноцид, а Турция вече е по-голяма демографски, военно и икономически от всички тях, взети заедно, когато стотици НПО-та, платени от външни сили обслужват чужди геополитически интереси, Народно събрание на Република България извърши непростимата грешка да спре финансирането на СТДБ. Ние обаче ще продължим своята дейност, защото осъзнаваме, че във времената, когато армията ни е ликвидирана от политиците, извършили прехода към капитализъм, когато българското общество е в морална и интелектуална криза, организации като нашата, водещи битка за България, за моралната мобилизация на българите, за отстояването на истините за миналото и българските национални интереси, са повече от необходими.

СТДБ пази паметта и търси справедливост за компенсиране на грабежа и геноцида над нашите деди и прадеди. Нашата дейност ще става все по-актуална като се има предвид, че през последните 30 години под друга форма се реализира също своеобразен демографски геноцид над българската нация, която намаля с два милиона души и броят на днешните бежанци от България на реставрирания капитализъм, е не по-малък от броя на бежанците от Тракия у нас през първите десетилетия на ХХ век. Затова и СТДБ ще подкрепя инициативи за компенсиране на тези загуби чрез провеждане на политики от българските правителства за завръщане в България на потомците на тракийски бежанци от Украйна, Молдова, Русия.

През 2020 г. СТДБ ще продължи своята традиционна дейност като  инициатор и организатор на мероприятия във връзка с различни събития от нашата история, за запазване паметта за тракийските българи, за по-нататъшно утвърждаване на нашето единство, за съхраняване на спомена за това „кои сме ние“ и какво е станало с дедите ни, каква е справедливостта, която очакваме да получим за геноцида, извършен над нас.

25 януари 2020 г. 
ВК на СТДБ


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн