Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Представители на СТДБ участваха в Общо събрание на РАО „Тракия”

На 30 март 2018 г. се проведе  Общо събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РАО „Тракия” през 2017 г.
2. Отчет на Контролния съвет на РАО „Тракия” за 2017 г.
3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и приемане проектобюджет за 2018 г.
4. Работен план за дейността на РАО „Тракия” през 2018 г.
5. Промени в Устава на РАО „Тракия”.
6. Други.

В Общото събрание участваха делегатите - кметове и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието присъстваха представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия „ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.

От СТДБ, който е асоцииран член на РАО „Тракия”, присъстваха членовете на Върховния комитет на Съюза - Чавдар Георгиев и Михаил Вълов.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн