Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ

На 26 януари 2019 г. в Дома на тракийци в София се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. На заседанието присъстваха членовете на Върховния комитет, председатели и членове на тракийски дружества от страната. Събранието протече при следния дневен ред:   

1.Отчет за изпълнение на план-програмата на Съюза за 2018 г.

2.Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г.

3.Приемане на план-програма за дейността на Съюза за 2019 г.

4.Приемане на бюджет за 2019 г.

5.Прием на нови членове.

6.Избор на нови членове на Върховния комитет на СТДБ.

7.Разни.

След като бе установено, че има кворум и събранието е законно, то бе открито. За водещ на събранието бе избран Михаил Вълов - заместник-председател на Централното ръководство. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починали тракийци.

Красимир Премянов - председател на СТДБ изнесе  доклад по отчета и план-програмата, в който подчерта, че дейността на Съюза през 2019  година ще бъде свързана с укрепване и развитие на организацията и с противопоставяне на всякакви опити тя да бъде дестабилизирана от чужди на тракийци и на България сили в бързо променящите се вътрешни и международни реалности. Съюзът ще продължи последователно да отстоява своите позиции, които са исторически и международно-правно обосновани, а 175-тата годишнина от рождението на Капитан Петко Войвода ще бъде национално събитие, което ще стигне до всички българи у нас и по света.

Присъстващите гласуваха и одобриха отчета, план-програмата, финансовия отчет за 2018 г. и бюджета за 2019 г.

ВК потвърди членството на досегашните членове на СТДБ и единодушно прие новите колективни членове – ТД „Тракийско сърце” в Кърджали с председател М. Ликова, ТБ в с. Браниполе, община Родопи, Пловдив с председател Кера Тошева, ТД с Ракитница, с председател Гено Танев.

За индивидуални членове на ВК бяха избрани:  чл.- кор. проф. дтн Георги Михов – ректор на ТУ в София, Снежана Тодорова ¬- председател на УС на СБЖ, д.р Люцкан Кирилов Петров – дипломат, д-р Динко Любомиров Странски – лекар, Мария Георгиева Божкова и доц. Румяна Русева Желева – международник.

В разискванията взеха участие Ваня Мечева, ген. Тодор Бояджиев, Михаил Вълов, Гено Пухов, Стефан Колев, Божанка Богданова и др.

За заслуги към тракийската кауза със златен медал с лента бяха наградени членовете на Върховния комитет Костадинка Димитрова, почетен председател на ТД „Капитан Петко Войвода” в Казанлък и Василка Вангелова, председател на ТД „Тракия в Свиленград. С парична награда беше награден фолклорен ансамбъл „Тракия” от Казанлък.

Приета бе програма за отбелязване 175-тата годишнина от рождението на Капитан Петко Войвода и декларация на Върховния комитет на ВК на СТДБ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн