Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Стоян Мавродиев” в Търговище

Днес, 15 януари 2018 г., се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Стоян Мавродиев” в Търговище при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2014-2017.

2.Доклад на Контролната комисия.

3.Изменение и допълнение на Устава на дружеството.

4.Освобождаване на досегашното ръководство.

5.Избор на нов Управителен съвет и нова Контролна комисия.

Събранието прие отчета за дейността на дружеството и оставката на досегашното ръководство, и гласува за измененията и допълненията на Устава.

Избран бе нов Управителен съвет на организацията в състав: Нели Анастасова Ташева – председател, членове: Здравка Бонева, Петър Милушев, Дамян Христов, Маргарита Милушева.

Избрана бе и Контролна комисия в състав: Светослава Русева-председател, членове: Веселин Николов, Снежана Раданова.

Гости на заседанието бяха Красимир Премянов - председател на СТДБ и Чавдар Георгиев - член на ВК на СТДБ.

Кр.Премянов приветства участниците в събранието, поднесе благодарност на досегашното ръководство за работата му в полза на тракийската кауза  и пожела успех на новото ръководство.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн