Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
ВК на СТДБ проведе Общо отчетно-изборно събрание

На 8 май 2021 г., в Централния военния клуб в София се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ).

Тържествената част започна с откриването на фотоизложба от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

След приключването на тържествената част започна съдържателната част на Общото отчетно-изборно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България, което протече при предварително обявения дневен ред.

Със ставане на крака и едноминутно мълчание бяха почетени видни деятели и радетели на тракийската кауза и членове на Върховния комитет на СТДБ, напуснали този свят след 2016 г.: акад. Стефан Воденичаров, проф. Иван Филчев, посланик Любомир Шопов, писателят Никола Инджов, Еню Димитров, поетът Петър Василев, Любомир Петров, Карамфил Алексов, София Пърнарова, Тодор Коруев, езиковедът проф. Тодор Балкански, народната певица Христина Лютова, Гаро Хайрабедян, проф. Стефан Чапкънов - бащата на ансамбъл „Странджа“ в Бургас, писателят Христо Красин, ген.-лейтенант Стоян Топалов, Надежда Недкова.

За водещ на събранието бе избран Михаил Вълов, зам.-председател на Централното ръководство на СТДБ и три комисии - мандатна, комисия по предложенията и комисия по избора.

За председател на мандатната комисия бе избран Маргарит Петров, а за членове Мария Божкова и д-р Динко Странски от София. В комисията по предложенията бяха предложени и избрани: Петър Янков - председател, Нели Ташева от Търговище и Тодор Каваков от Димитровград - за членове. В комисията по избора бяха предложени и избрани Ангел Петров - председател, Десислава Костова от Димитровград и д-р Динко Желев от София - за членове. След като мандатната комисия констатира наличието на кворум събранието започна своята работа.

Гости на събранието бяха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и Антон Киссе, председател на Асоциацията на българите в Украйна. Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова приветства членовете на Върховния комитет с думите: „Тракийските ни деди ни завещаха да се борим всеки ден за справедливост, свобода и единение. Това послание трябва да предаваме на децата си.“ В словото си тя оцени високо дейността на Съюза на тракийските дружества в България и на неговия председател Красимир Премянов, който в трудни времена е съхранил единството на организацията и заедно с всички тракийци води последователна борба в защита на патриотичната кауза.

Вицепрезидентът за пореден път подчерта своята твърда увереност в каузата на тракийските дружества. „Няма да се уморя да настоявам за по-голяма подкрепа към вас от българската държава. Тракийските бежанци заслужават справедливост. Очевидно българското правителство се страхува да поставя този въпрос пред турските ни партньори, но президентът Радев и аз неизменно го поставяме при контактите си на всички нива“, заяви Илияна Йотова.

Председателят на Съюза Красимир Премянов удостои вицепрезидента с плакет, посветен на 125-ата годишнина от началото на организираното тракийско движение в България и с медал за приноса й към тракийската кауза и дейността на организацията.

Приветствие към членовете на Върховния комитет отправи и Антон Киссе, председател на Асоциацията на българите в Украйна. Той оцени високо дългогодишното ползотворно сътрудничество между двете организации и пожела успешна работа на Общото събрание.

Поздравителни адреси бяха получени от Васил Вълчев - Генерален консул на Република България в Истанбул и от Александър Чъкърък, свещеник в българските храмове в Одрин, Република Турция. Поздравлението на г-н Вълчев можете да прочетете като кликнете върху линка. Поздравителният адрес на Александър Чъкърък ще бъде публикуван отделно.

Доклад за извършената дейност през отчетния период изнесе председателят на СТДБ Красимир Премянов (за да го прочетете кликнете върху линка).

В разискванията участваха Михаил Вълов, Десислава Костова - съпредседател на ТМСБ и Иванка Мечева - съпредседател на ТЖСБ.

Върховният комитет прие отчетния доклад, отчета за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2020 г., респективно и за изтеклия петгодишен период и освободи досегашното ръководство на Съюза.

С пълно единодушие бяха избрани новите ръководни органи за следващия петгодишен период - членове на Върховния комитет и на Централното ръководство, привлечени бяха нови попълнения във Върховния комитет и в Централното ръководство, чиито състави публикуваме на сайта, в рубриката „Ръководни органи“. За председател на ВК на СТДБ и на ЦР с абсолютно мнозинство бе преизбран Кр. Премянов.

Приети бяха  план-програма и бюджет на СТДБ за 2021 г.

За заслуги към тракийската кауза бяха наградени Антон Киссе с плакет, посветен на 125 години от началото на тракийското движение, а Калинка Згурова със златен медал "Капитан Петко войвода".

С участието на Спас Панчев - председател на Съюза на българските филателисти, представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Български пощи бе валидирана илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга, с лика на Капитан Петко войвода и логото на СТДБ. Новата пощенска карта е част от програмата на Съюза за отбелязване на 125-ата годишнина от началото на организираното тракийско движение в България.

Членовете на Върховния комитет приеха Декларация, чиито текст публикуваме на сайта в рубриката: Актуално - Позиции.

Върховният комитет на СТДБ заяви своята подкрепа за втори мандат на президентската двойка Румен Радев - Илияна Йотова

След приключване на събранието членовете на Върховния комитет положиха венци и цветя пред паметника на Капитан Петко войвода в Борисовата градина.

За отразяването на мероприятието от медиите може да прочетете в рубриката: Актуално-В медиите.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн