Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Капитан Петко Войвода”, гр.Варна

На 5 декември 2012г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Капитан Петко Войвода”, гр.Варна. Гости на събранието бяха Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна и почетен председател на Варненското тракийско дружество и НВП Митрополит Кирил. Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си –  Кр. Премянов.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството
2. Промени в Устава
3. Избор на Председател, Управителен съвет и Ревизионна комисия

Отчет за  дейността  на дружество през изтеклия 5 годишен период направи председателят Румяна Вълчева След проведена дискусия, участниците в събранието приеха отчета.

За председател на дружеството бе преизбрана г-жа Румяна Вълчева, преизбрано бе и досегашното ръководство.

От името на Централното ръководство слово произнесе Кр. Премянов, който призова тракийци към единство за отстояване на тракийската кауза и спазване на устава на СТДБ, към активно включване на членовете на местното дружество в дейността на Съюза, подчертавайки необходимостта от пълноценно функциониране на тракийската организация като обществено патриотична структура, каквато е по устав. Председателят на СТДБ напомни и за необходимостта от разширяване на подписката за тракийските имоти, която е адресирана до европейските институции.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн