Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия”, гр.Свиленград

На 13 юли 2012г. се проведе извънредно  отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия", Свиленград. Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си –  Кр. Премянов.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството
2. Финансов доклад на Контролно ревизионната комисия
3. Доклад за извършена финансова ревизия от специализирана група към Председесаделя на СТДБ
4. Промени в Устава
4. Избор на Почетен председател, Председател, Управителен съвет и Контролно  ревизионна комисия

Председателят на  ТД „Тракия", Свиленград - Василка Вангелова  направи  отчет за  дейността  на дружество през изтеклия период. След проведена дискусия, в която се откроиха проблеми и различия по функционирането на организацията  и предложените промени в устава, участниците в събранието приеха отчета и финансовия доклад. За председател на дружеството бе преизбрана В. Вангелова, а за почетен председател инж. Георги Манолов – кмет на община Свиленград.

От името на Централното ръководство, слово произнесе Кр. Премянов, който призова тракийци към единство за отстояване на тракийската кауза, към преодоляване на споровете и различията и активно включване на членовете на местното дружество в дейността на СТДБ.


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн