Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Откриване на филиал на Тракийския научен институт във Варна


Днес в зала „Пленарна” на Община Варна бе проведена творческа среща, организирана от Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт и Издателство „Захарий Стоянов“.

Мероприятието бе уважено от Иван Портних - кмет на Община Варна, контраадмирал Митко Петев -  Командир на Военноморските сили, вицеадмирал Димитър Павлов, Владимир Александрович Климанов - Генерален консул на Русия във Варна.

Кр. Премянов - председател на СТДБ, д-р Ваня Стоянова - научен секретар на Тракийския научен институт, членовете на ВК на СТДБ акад. Георги Марков и член. кор. на БАН Иван Гранитски  разговаряха с представители на тракийската и научната общност във Варна.

По време на срещата бе обявено създаването на филиал на Тракийския научен институт в морската столица с директор доц. Геновева Михова. Тя подчерта в изказването си, че за това има сериозни основания, сред които открои Варна като един от основните центрове, станали убежище и дали прехрана на хиляди тракийци, напуснали бащините си огнища, както и наличието на сериозен научен потенциал от изследователи, които на регионално равнище изследват тракийския въпрос. Доц. Михова акцентира на необходимостта от привличането на млади учени, които ще продължат традицията на варненските изследователи като доц. Христина Стоева, Христо Ганев и др, които имат сериозни публикации по темата. Изследователите ще бъдат обединени в тематична мрежа, която ще работи по проблемите на Тракия.

Създаването на Варненски филиал на ТНИ бе посрещнато с изключителен интерес и одобрение от присъстващите в залата.

В словото си Кр. Премянов подчерта значимостта на Тракийския научен институт и на неговите регионалните филиали, чиято основна цел е да работят за тракийската кауза и задълбочено да изследват всички нейни аспекти.

Част от мероприятието, посветено на 175-годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода и предстоящия Ден на Тракия, бе представянето на най-новата книга на акад. Георги Марков „Душесловие на историята”. В зала „Пленарна” на Общината пред тракийци от региона журналистът Иван Гранитски говори и за другите две издания на акад. Марков „Любомъдрие на историята” и „Българското крушение  - 1913 г.”.

„Интересна тема, която съм описал в  „Душесловие на историята” е психография на историческите личности, сподели акад. Марков. Историята се води от волеви личности със силен нрав. Ще прочетете подробности за предателства, както и за психологията на тълпите. Човек върши в тълпата неща, които никога не би направил сам. Имаме достатъчно примери и от българската история, включително и в парламентарната тълпа. … Исторически личности са хората, които усещат духа на своето време и имат характера да посрещнат изпитанията, включително и да рискуват живота си. В нашия парламент личността се губи, гласува се в група. Народът се съставлява от много тълпи.”

Академик Марков смята, че политиците трябва много да внимават и да не си въобразяват, че тяхната тълпа представлява народа. Той констатира със съжаление, че на хоризонта в Европа не се задава историческа личност. 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн