Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на Тракийски дружество “Екзарх Антим I” гр. Бургас

На 4 декември т. г. в кино „Тракия” в гр. Бургас се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на тракийци. Като гост от Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България присъстваше ген. Т. Бояджиев.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2006-2011 г.
2. Финансов отчет за 2006 -2011 г.
3.Приемане на Програма за 2012 г.
4. Избор на Председател и Управителен съвет

Отчет за дейността на дружество през изтеклия период направи председателят Лазар Налбантов.  Делегатите приеха отчета, а в последвалите разисквания по него, изказалите се констатираха, че бургаската тракийска организация е работила целенасочено за каузата на тракийци.

За председател на Тракийско дружество в Бургас бе преизбран Лазар Налбантов. Делегатите гласуваха Управителният съвет да се състои от 11 души. Новите попълнения в УС са Стоя Янчева, Петя Пеева, Ирина Енчева, Петко Янгьозов.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн