Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на Софийското ТД «Тракия»

На 28 ноември се проведе отчетно-изборно събрание на Софийското ТД «Тракия». Събранието прие отчета за дейността на дружеството и поради изтичане на мандата освободи председателя В. Пачилов. За нов председател беше избран Николай Димитров.
За активна работа в полза на тракийската кауза досегашният председател В. Пачилов   беше награден по решение на Централното ръководство на СТДБ от председателя Красимир Премянов с най-високото отличие на тракийската организация златен медал "Капитан Петко Войвода.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн