Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Одринска епопея”, Стара Загора

На 3 декември т. г. в сградата на Тракийско дружество „Одринска епопея” в гр.Стара Загора се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на местното тракийско дружество. Като гост от Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България присъстваше Димитър Шалапатов – член на Върховния комитет.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2006-2011 г.
2. Финансов отчет за 2006 -2011 г.
3. Приемане на Програма за 2012 г.
4. Избор на Председател и Управителен съвет

Председателят на Тракийско дружество „Одринска епопея” - Петра Мечева направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период.  Специално внимание бе отделено на работата с тракийските жени, деца и младежи. Поставен беше и въпроса за участието на тракийци в политиката. Делегатите приеха отчета, а в последвалите разисквания по него, изказалите се подкрепиха направените  предложения за дейността на дружеството през 2012 г.

За председател на Тракийско дружество „Одринска епопея”, бе преизбрана Петра Мечева. В новия Управителен съвет бяха избрани проф. Иван Станков - Ректор на Тракийския университет, проф. Иван Божков, д-р Л.Стоянов, Любена Дойчева, Мила Минева, Радка Богданова, Хр.Вичев.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн