Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма 2013

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Укрепване на ролята и влиянието на СТДБ в българското общество в защита на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:

1.100 години от началото на Балканската война и Одринската епопея
2. 100 години от разорението на тракийските българи
3. 110 години от Илинденско-Преображенското въстание

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ:

1.  Възстановяване на православния храм в Лозенград
2. Проектиране и организиране на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на  метоха в Истанбул срещу желязната църква Св. Стефан
3. Стартиране на енциклопедия „Тракия“
4. Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия и Одринската епопея

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2013 г

- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната  /26 март, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД
Проф. В. Проданов 

-Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“  /юни, по отделен план/
Отг. Д. Иванов
К. Сарджев
Яни Янев
Стефан Танев

- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“  /август, по отделен план/
Отг. Петра Мечева

-110 години Илинденско-Преображенско въстание  /август, по отделен план/
Отг. Тодор Бояджиев
М. Любчева
Румяна Вълчева
Димо Карабелов

- Национален тракийски женски събор с. Аврен  /септември, по отделен план/
Отг. Петра Мечева
Яни Янев

-100 години от разорението на тракийските българи - Маджарово /октомври, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
К. Сарджев
Яни Янев

-Традиционни тракийски събори в Одрин /май, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Милен Люцканов
Краснодар Беломорски
Георги Манолов
К. Сарджев

-Национален тракийски георгьовски събор - Поморие  /май, по отделен план/
Отг. Е. Мурджева
Д. Карабелов

-Национален фестивал фолклорен венец „Божура“- Средец  /май, по отделен план/
Отг. Д. Карабелов
Божанка Николова

- Национален тракийски събор Кърджали /юни, по отделен план/
Отг. Яни Янев

- Национален тракийски фолклорен събор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродилово  /май, по отделен план/
Отг.М. Любчева
Д. Карабелов
Д. Иванов

-Национално честване на 100г. от разорението на тракийските българи – Кърджали /септември, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Яни Янев
Проф. В. Проданов

- Национален тракийски събор в с. Славейно / август, по отделен план/
Отг.А. Печилков

- Отбелязване на 80 г. от националното тракийско женско движение /по отделен план/
Отг. Петра Мечева

-Национална среща „Завръщане към корените“ – Сливен / по отделен план/
Отг. Божана Богданова

-Национална инициатива „По обратния път на дедите ни“ / по отделен план/
Отг. Божана Богданова

- Национална конференция „Автентичният тракийски фолклор – носител на традиция и идентите на нацията“ – Пловдив /по отделен план/
Отг. Нонка Матова
Ваня Стоянова

-Посещение на делегации на СТДБ в Рим – на 2.06. 2013 г. и в Киев – на 8.09.2013 г.
Отг. М. Люцканов

- Преиздаване на книгата на акад. Л. Милетич „Разорението на тракийските българи“ и възстановяване на паметника му в София по повод на 150-та годишнина от рождението му
Отг. Кр. Премянов
Н. Димитров
Проф. В. Проданов

Програмите се изготвят от определените отговорници и се съгласуват с ЦР на СТДБ три месеца преди провеждането им. Неразделна част от тях са сценария, списъка на гостите и финансовия план.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

ОРГАНИЗАЦИОННИ:
1.Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на съюза, създаване на нови структури в страната. Подобряване на организационната и финансова отчетност на членския състав
2.Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение
3.Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите
4.Развитие на  на тракийското младежко и студентско  движение
5.Обогатяване на електронния архив на СТДБ с възможност за оторизиран достъп от всички членове на съюза
6.Активизиране дейността на Фондация „Капитан Петко Войвода“ и подготовка на отчетно-изборно събрание
7.Участие в проекти от национален мащаб и в европрограми
8.Подготовка и  създаване на тракийско спортно движение/ по степен на готовност/
9.Отчитане на резултатите от средношколския конкурс за есе на патриотична тема, свързана със 100-годишнината от Балканската война
10.Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната и в чужбина
11. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му
12. Разширяване формата на електронния сайт и свързването му със сайтовете на тракийските дружества и ПК Тракия
13. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на съюза и качването му в електронния архив
14. Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:
1.Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина
2.Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаване към дейността на СТДБ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО:
1.Активно съдействие и натиск пред държавните органи за обещетяването на тракийските бежанци и техните потомци чрез дейността на Работната група по обезщетенията
2.Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с  държавните институции – МС, НС, Президентство, с политически партии и парламентарните групи и с ръководства на общини с приоритетно тракийско население
3.Среща с Омбудсмана на  България за запознаването му с дейността на СТДБ
4.Среща с министъра на външните работи за обсъждане на  въпросите, засягащи интересите на тракийските българи
5.Среща с президентската институция за синхронизиране на участието и в инициативи на СТДБ
6.Приемане и огласяване на официални позиции  и декларации на СТДБ по всички актуални проблеми, засягащи защитата на националните интереси и интересите на тракийските българи

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн