Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
План програма 2014

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Укрепване на ролята и влиянието на СТДБ в българското общество в защита на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС
Съдействие на местните ръководства за културното и социално-икономическо развитие на регионите

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:

1.170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
2.100 ГОДИНИ ОТ ПРОГОНВАНЕТО НА МАЛОАЗИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ
3. 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ


ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ:

1. Възстановяване на православния храм в Лозенград
2. Проектиране и организиране на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на  метоха в Истанбул срещу желязната църква Св. Стефан
3. Стартиране на енциклопедия „Тракия“
4. Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия и Одринската епопея

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2014 Г

- 170 години от рождението на Капитан Петко Войвода / целогодишно, по отделен план/
- 100 години от прогонването на малоазийските българи /целогодишно, по отделен план/
- 80 години от създаването на Тракийския научен институт/ целегодишно, по отделен план/
До края на януари 2014 г. тракийските дружества следва да предадaт в СТДБ предложенията си за трите основни чествания за годината.

-  Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната  /26 март, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД

-Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“  /юни, по отделен план/
Отг. К. Сарджев
Яни Янев

- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“  /август, по отделен план/
Отг. Петра Мечева

-111 години Илинденско-Преображенско възстание  /август, по отделен план/
Отг. Тодор Бояджиев
Маруся Любчева
Тодор Ангелов

- Национален тракийски женски събор с. Аврен  /септември, по отделен план/
Отг. Петра Мечева
Яни Янев

-101 години от разорението на тракийските българи - Маджарово /октомври, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
К. Сарджев
Яни Янев

-Традиционни тракийски събори в Одрин /май, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Краснодар Беломорски
К. Сарджев

-Национален тракийски георгьовски събор - Поморие  /май, по отделен план/
Отг. Е. Мурджева

-Национален фестивал фолклорен венец „Божура“- Средец  /май, по отделен план/
Отг. Тодор Ангелов
Божанка Николова

- Национален тракийски събор Кърджали /юни, по отделен план/
Отг. Яни Янев

- Национален тракийски фолклорен събор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродилово  /май, по отделен план/
Отг.М. Любчева
Тодор Ангелов

- Национален тракийски събор в с. Славейно / август, по отделен план/
Отг.А. Печилков
Т. Стайковски

-Национална инициатива „По обратния път на дедите ни“ / по отделен план/
Отг. Божана Богданова

-Втора  национална конференция „Автентичният тракийски фолклор – носител на традиция и идентите на нацията“ – Пловдив /по отделен план/
Отг. Нонка Матова
Ваня Стоянова

-Посещение на делегации на СТДБ в Рим – на 2.06 2013 г. и в Киев – на 8.09.2013 г.

- Възстановяване на паметника на Любомир Милетич в София
Отг. Кр. Премянов
Н. Димитров
Проф. В. Проданов

-Продължаване и развитие на диалога с обществените и гражданските организации, партиите и държавните институции
Отг. Красимир Премянов

Програмите се изготвят от определените отговорници и се съгласуват с ЦР на СТДБ три месеца преди провеждането им. Неразделна част от тях, са сценария, списъка на гостите и финансовия план.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

ОРГАНИЗАЦИОННИ:
1.Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на съюза, създаване на нови структури в страната. Подобряване на организационната и финансова отчетност на членския състав
2.Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение
3.Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите
4.Развитие на  на тракийското младежко и студентско  движение
5.Обогатяване на електронния архив на СТДБ с възможност за оторизиран достъп от всички членове на съюза
6.Участие в проекти от национален мащаб и в европрограми
7. Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната и в чужбина
8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му
9. Разширяване формата на електронния сайт и свързването му със сайтовете на тракийските дружества и ПК Тракия
10. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на съюза и качването му в електронния архив
11. Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:
1.Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина
2.Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаване към дейността на СТДБ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО:
1.Активно съдействие и натиск пред държавните органи за обещетяването на тракийските бежанци и техните потомци чрез дейността на Работната група по обезщетенията
2.Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с  държавните институции – МС, НС, Президентство, с политически партии и парламентарните групи и с ръководства на общини с приоритетно тракийско население
3.Среща с Омбудсмана на Р България за запознаването му с дейността на СТДБ
4.Регулярни срещи с министъра на външните работи за обсъждане на  въпросите, засягащи интересите на тракийските българи
5.Срещи с президентската институция за синхронизиране на участието и в инициативи на СТДБ
6.Приемане и огласяване на официални позиции  и декларации на СТДБ по всички актуални проблеми, засягащи защитата на националните интереси и интересите на тракийските българи

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2014 г.

Работата на ТНИ през 2014 г. ще бъде посветена на три големи годишнини:
170 г. от рождението на Капитан Петко войвода.
100 г. от прогонването на малоазийските българи.
80 г. от създаването на Тракийския научен институт.

І. Научни конференции и кръгли маси:
1. Чествания на 100 г. от прогонването на малоазийските българи.
Април/май, 2014 г.
Отг. К Премянов, В. Проданов, В.Стоянова
По отделен план във взаимодействие с регионалните структура на СТДБ и ТНИ

2. 170 г. от рождението на Капитан Петко войвода.
По отделен план съобразно националния калрендар на  СТДБ
Отг. К. Премянов, В. Стоянова

3. 80 години ТНИ
Октомври 2014, София.
Отг. В. Проданов, В. Стоянова

4. Кръгли маси по актуални проблеми на тракийския въпрос:
- Евроинтеграционните процеси в Югоизточна Европа;
- Съдбата на ислямизираните българи;

5. Участие на ТНИ като съ-организатор в конференции на национално и местно ниво във взаимодействие с други научни звена (БАН, университети, музеи, МНИ и др.)

6. Организиране на периодични дискусии върху новоизлезли изследвания, свързани с тракийския въпрос.

ІІ. Издателска и популяризаторска дейност:
1.Продължаване работата по Енциклопедия „Тракия”. Разработване на изследователски проект, свързан с проблематика й за евентуално участие в конкурсна сесия на Фонд „Научни изследвания”.
2.Издаване на два тома от Известия на ТНИ.
3.Участие в съмвместни издания, посветени на тракийската проблематика
4.Продължаване дигитализацията на ценни издания на ТНИ от миналото с научна и библиографска стойност.

III. Работа с младите хора
1. Организиране на тематични конкурси съвместно със СТДБ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн