Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма 2016


ОСНОВНА ЦЕЛ:

Укрепване на ролята и влиянието на СТДБ в българското общество в защита на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС.
Съдействие на местните ръководства за културното и социално-икономическо развитие на тракийските региони.
 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

-  ПО-НАТАТЪШНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ И ПАТРИОТИЗЪМ, РАБОТА ПО УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В РОДОПИТЕ И ОТПОР И НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ОПИТИТЕ ДА СЕ ПОСЯГА НА БЪЛГАРСКИЯ ИМ КОРЕН И НА ПЪЛЗЯЩАТА ИСЛЯМИЗАЦИЯ В РЕГИОНА
- ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРАКИЙЦИ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ
- ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН НА  РОЛЯТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО И  УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА, НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И МОРАЛ

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:

120 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТРАКИЙСКИЯ СЪЮЗ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ
 

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ:

1.Национално  честване на 120-та годишнина от организираното тракийско движение, самостоятелно и в сътрудничество със сродни и партньорски организации
2.Национално честване на 200-годишнината от рождението на Екзарх Антим Първи, съвместно с БАН и сродни научни институти
3. Именуване на спирка на метрото с името „Тракия“
4. Възстановяване на православния храм в Лозенград
5. Проектиране и организиране на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на метоха в Истанбул срещу Желязната църква „Св. Стефан“.
6. Издаване на първите томове от енциклопедия „Тракия“
7. Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия и Одринската епопея в София и страната
8. Предложение за издаване на  пощенска марка и монета, посветени на двете годишнини
9. Преиздаване на книгата на проф. Иван Филчев за историята на тракийското движение „Тракийският въпрос и тракийското движение в България“
10. Широко представяне на книгата на посланик Любен Петров за опасностите от неоосманизма, закупуването и и разпространението и в тракийските дружества
11. Постъпки за откриване на паметна плоча на Капитан Петко Войвода в Санкт Петербург
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на Съюза, създаване на нови структури в страната. Подобряване на организационната и финансова отчетност на членския състав
Отг. Председателят на СТДБ
Председателите на ТД
2. Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение
Отг. Председателят на СТДБ
Членовете на ЦР
Председателите на ТД
3. Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите
Отг. Председателят на СТДБ
Директорът на ТНИ
Председателите на ТД в Кърджали,Смолян и Доспат
4. Да се постави категорично пред Св. Синод и Патриарх Неофит както и пред компетентните държавни органи въпросът на Националните тракийски събори службите да се водят на български език и от български свещеник. Тази тема да бъде изведена като приоритет в диалога с БПЦ.
Отг. Кр. Премянов
5. Развитие на тракийското младежко, спортно и студентско движение
Отг. Т. Ангелов
Н. Матова
6. Обогатяване на електронния архив на СТДБ с възможност за оторизиран достъп от всички членове на съюза
 Отг. Редакторът на уеб сайта
 Отг. на библиотеката
  ТНИ
7. Проучване на възможностите за включване на СТДБ и тракийските дружества в подходящи европрограми
8. Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната и в чужбина
Отг. Председателят на СТДБ
9. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му
Отг. Главният редактор
Председателите на ТД
10. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на Съюза и качването му в електронния архив
Отг. Председателят на СТДБ
Отговорника на библиотеката
11. Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата
Отг. Председателят на СТДБ
Членовете на ЦР
12. Да се развие практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Председателят на СТДБ
Краснодар Беломорски
Членовете  на ЦР на СТДБ

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ - 2016 г.

- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (26 март, по отделен план)
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД
- Национални тържества  по повод на 120-та годишнина от организираното тракийско движение / по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД
- Тържествено отбелязване на 120-та годишнина от основаването на тракийско дружество „Странджа“ – Варна / по отделен план/
Отг. Р. Вълчева
- Национално честване на 200-годишнината от рождението на Екразх Антим Първи / по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Проф. В. Проданов
Т. Ангелов
- Организиране на Национално мълчаливо шествие-протест в защита на българщината, на имуществените права на тракийските българи, срещу опитите от страна на Вселенския патриарх службите в българските царкви в Одрин да не се водят на български език, срещу опитите за ислямизация в районите с население, изповядващо ислямско вероизповедание. /по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
ЦР на СТДБ
Председателите на ТД

- Национален събор „Завръщане към корените“ /април,по отделен план/
Отг. Божана Богданова
- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски
К. Сарджев
В. Вангелова
М. Петров
- Национален тракийски георгьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Е. Мурджева
- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“- Средец (май, по отделен план)
Отг. Тодор Ангелов
Божанка Николова
- Национален тракийски фолклорен събор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродилово (май, по отделен план)
Отг.ген.Т Бояджиев
Тодор Ангелов
- Национален тракийски събор Кърджали (юни, по отделен план)
Отг. Яни Янев
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план)
Отг. Т. Ангелов, К. Сарджев
и членовете на ТМС

- Национална инициатива „По обратния път на дедите ни“ (юли, по отделен план)
Отг. Божанка Богданова
- Национален тракийски християнски събор "Спасовден" – Ямбол /по отделен план/
Отг. М. Вълов
-Национален тракийски събор, посветен на славянството и прaвoславието – с. Светлен /по отделен план/

- Национална конференция
Отг. Н. Матова
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Петра Мечева
- 113 години Илинденско-Преображенско въстание (август, по отделен план)
Отг. Тодор Бояджиев
Тодор Ангелов
- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг.Панайот Денев
Т. Стайковски
- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг.Р. Вълчева
П. Мечева
Яни Янев
- 103 години от разорението на тракийските българи - Маджарово с поход „По пътя на дедите“,  (октомври, по отделен план)
Отг. Кр. Премянов
К. Сарджев
Д. Шалапатов
- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев
- Продължаване и развитие на диалога с обществените и гражданските организации, партиите и държавните институции
Отг. Красимир Премянов

-Представяне на първите томове на енциклопедия „Тракия“
Отг. Кр. Премянов
Проф. В. Проданов
- Периодично обучение на кадрите по актуални текущи и стратегически  въпроси на организацията
  Отг. ЦР на СТДБ
Национални са онези мероприятия, които присъствуват в План-програмата на съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.
Планът за реализиране на събитията от План.програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с Централното ръководство  на СТДБ три месеца преди провеждането им. Неразделна част от него са сценарият, списъкът на гостите и финансовият разчет.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:

1. Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина
Отг. Председателят на СТДБ
2. Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаването им към дейността на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО:

1. Активно съдействие и натиск пред държавните органи за придвижване на въпроса с обезщетяването на тракийските бежанци и техните потомци, чрез дейността на Работната група по обезщетенията
Отг. Председателят на СТДБ
Любомир Шопов
2. Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с държавните институции – МС, НС, Президентство, с политически партии и парламентарните групи, и с ръководства на общини с приоритетно тракийско население
Отг. Председателят на СТДБ
Председателите на ТД
3. Среща с Омбудсмана на Република България за запознаването му с дейността на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев
4. Регулярни срещи с представител на ръководството  на Министерството на външните работи за обсъждане на въпросите, засягащи интересите на тракийските българи
Отг. Председателят на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев
5. Срещи с президентската институция за синхронизиране на участието й в инициативи на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ
6. Приемане и огласяване на официални позиции и декларации на СТДБ по всички актуални проблеми, засягащи защитата на националните интереси и интересите на тракийските българи
Отг. Председателят на СТДБ
ЦР на СТДБ

7. Съгласуване с компетентните български и руски институции за поставяне на паметна плоча в Санкт Петербург по случай срещата на Капитан Петко войвода и руския император
Отг. Председателят на СТДБ
8. Продължаване на усилията за уреждане на достоен статут на паметника на Капитан Петко Войвода в с. Исхеми – Доганхисар в Република Гърция
Отг. Председателят на СТДБ

 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн