Архив - План програми 2011-2022
 
 


Тракийски дружества
План програма 2017

ОСНОВНА ЦЕЛ

Отстояване на тракийската кауза във вътрешната и външната политика в тясно взаимодействие с държавните институции
Укрепване на ролята и влиянието на СТДБ в българското общество в защита на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС.
Съдействие на местните ръководства за културното и социално-икономическо развитие на тракийските региони.

 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Консолидация на обществените и политическите усилия за постигане на национално съгласие в отстояване на моралните и материални права  и интереси на тракийските българи.
2.Отстояване на българщината и противопоставяне на опитите чрез външно влияние да се създават тенденции на сепаратизъм на верска основа. Недопускане на всякакви опити за  възраждане на неоосманиско влиятие като официална политика от страна на нашите съседи.
3. Съдествие за укрепване на добросъседските отношения на Балканите и провеждането на балансирана външна политика, чрез която се разширява кръга на приятелските държави, основаващи се на историческите традиции и духовни връзки, в т. ч. православието и славянството.
4.Подкрепа на активната външна политика на Р България като член на ЕС и НАТО, насочена към по-пълното отчитане на мнението и националните интереси на страната.
5. Подпомагане на българската общност зад граница и развитието и задълбочаване на процеса на общност.
 

 ОСНОВНИ СЪБИТИЯ
120 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТРАКИЙСКИЯ СЪЮЗ
ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ

1.Отбелязване на 120-та годишнина от основаването на тракийския съюз, самостоятелно и в сътрудничество със сродни и партньорски организации
2. Именуване на метростанция с името „Тракия“
3. Възстановяване на православния храм в Лозенград
4. Подготовка и реализация на първите томове от енциклопедия „Тракия“
5. Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия и Одринската епопея в София и страната
6.Преиздаване на книгата на проф. Иван Филчев за историята на тракийското движение „Тракийският въпрос и тракийското движение в България“
7. Постъпки за откриване на паметна плоча на Капитан Петко Войвода в Санкт Петербург
8. Издаване на книгата на Любомир Милетич на английски език
9. Продължаване на усилията за популяризирането на опита от съвместната работа със Столичната община за въвеждането на изучване на живота и делото на Капитан Петко Войвода и историята на тракийското движение в учебните заведения.
10. Поставяне на бюст-паметник на Капитан Петко Войвода в Алеята на възрожденците в Борисовата градина в София
11. Научна конференция, организирана от ТНИ на тема: „Тракия и тракийският проблем между миналото, настоящето и бъдещето (120 години организирано тракийско движение в България)“
 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на Съюза, създаване на нови структури в страната. Подобряване на организационната и финансова отчетност на членския състав
Отг. Членовете на ЦР и ВК на СТДБ
Председателите на ТД
2. Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение съгласно утвърдената План-програма от ВК на СТДБ и по отделни програми, утвърдени между ЦР и тракийските дружества
Отг. Председателя на СТДБ
Членовете на ЦР
Председателите на ТД
3. Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите
Отг. Краснодар Беломорски и членовете на ЦР на СТДБ
Директорът на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян, Доспат, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Хасково и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
 Цанко Атанасов и Десислава Костова - съпредседатели на ТМС
4. Във взаимодействие със Св. Синод и Дирекцията по вераизповеданията, както и МВнР да продължат усилията за отстояване на българското духовно начало в църквите в Одрин и неутрализиране на опитите на Вселенския патриарх за налагане на влияние и воденето на служби на гръцки език.
Отг. Кр. Премянов
Срок: Постоянен
5.Проучване на възможностите за включване на СТДБ и тракийските дружества в подходящи европрограми и партньорски форми със страни извън ЕС
Отг. ЦР на СТДБ
6. Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната и в чужбина
Отг. Председателя на СТДБ
7. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му
Отг. Главният редактор
Председателите на ТД
8. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на Съюза и качването му в електронния архив
Отг. Председателят на СТДБ
Отговорникът на библиотеката
Председателите на ТД
9. Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата
Отг. Председателят на СТДБ
Членовете на ЦР
10. Да се развие практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Председателят на СТДБ
Краснодар Беломорски, член на ЦР на СТДБ
Членовете  на ЦР на СТДБ
11. Решаване на спорни и конфликтни въпроси, породени от липсата на диалог и неразбирателство в отделни региони
Отг. ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Плавдив 

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (26 март, по отделен план)
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД
- Национални тържества  по повод на 120-та годишнина от създаването на тракийския съюз/ по отделен план/
Отг. Кр. Премянов
Председателите на ТД
- Национален събор „Завръщане към корените“ /април,по отделен план/
Отг. Божана Богданова
- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, член на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, член на ЦР на СТДБ
В. Вангелова
М. Петров
- Национален тракийски георгьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Е. Мурджева
- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“- Средец (май, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов и Десислава Костова, съпредседатели на ТМС и членове на ВК на СТДБ
Божанка Николова
- Национален тракийски фолклорен събор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродилово (май, по отделен план)
Отг. ген.Т Бояджиев, член на ЦР на СТДБ
Цанко Атанасов и Десислава Костова, съпредседатели на ТМС и членове на ВК на СТДБ
- Национален тракийски събор Кърджали (юни, по отделен план)
Отг. ЦР на СТДБ
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов и Десислава Костов, съпредседатели на ТМС и членове на ТМС, К. Сарджев, член на ВК на СТДБ
- Национална инициатива „По обратния път на дедите ни“ (юли, по отделен план)
Отг. Божанка Богданова
- Национален тракийски християнски събор "Спасовден" – Ямбол /по отделен план/
Отг. М. Вълов, член на ЦР на СТДБ
- Национална конференция
Отг. Н. Матова, член на ЦР на СТДБ
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД Стара Загора, съпредседател на ТМС и член на ЦР на СТДБ
- 113 години Илинденско-Преображенско въстание (август, по отделен план)
Отг. Ген.Тодор Бояджиев, член на ЦР на СТДБ
Цанко Атанасов и Десислава Костова, съпредседатели на ТМС и членове на ВК на СТДБ
- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг.Панайот Денев
Т. Стайковски, член на ВК на СТДБ
- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. Р. Вълчева, член на ЦР на СТДБ
Отг. П. Мечева и ЦР на СТДБ

- 104 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (октомври, по отделен план)
Отг. Кр. Премянов
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев
- Продължаване и развитие на диалога с обществените и гражданските организации, партиите и държавните институции
Отг. Красимир Премянов
-Представяне по степен на готовност на съдържанието на първите томове на енциклопедия „Тракия“
Отг. Кр. Премянов
Проф. В. Проданов, член на ЦР на СТДБ
- Периодично обучение на кадрите по актуални текущи и стратегически  въпроси на организацията
Отг. ЦР на СТДБ

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в План-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от План-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с Централното ръководство  на СТДБ три месеца преди провеждането им. Неразделна част от него са сценарият, списъкът на гостите и финансовият разчет.
 
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина
Отг. Председателят на СТДБ
2. Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаването им към дейността на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

1. Активно съдействие и натиск пред държавните органи за придвижване на въпроса с обезщетяването на тракийските бежанци и техните потомци, чрез дейността на Работната група по обезщетенията
Отг. Председателят на СТДБ
Любомир Шопов
2. Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с държавните институции – МС, НС, Президентство, с политически партии и парламентарните групи, и с ръководства на общини с приоритетно тракийско население
Отг. Председателят на СТДБ
Председателите на ТД
3. Среща с Омбудсмана на Република България за запознаването му с дейността на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев, член на ЦР на СТДБ
4. Регулярни срещи с представител на ръководството  на Министерството на външните работи за обсъждане на въпросите, засягащи интересите на тракийските българи
Отг. Председателят на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев, член на ЦР на СТДБ
5. Срещи с президентската институция за синхронизиране на участието й в инициативи на СТДБ
Отг. Председателят на СТДБ
6. Приемане и огласяване на официални позиции и декларации на СТДБ по всички актуални проблеми, засягащи защитата на националните интереси и интересите на тракийските българи
Отг. Председателят на СТДБ
ЦР на СТДБ
7. Съгласуване с компетентните български и руски институции за поставяне на паметна плоча в Санкт Петербург по случай срещата на Капитан Петко войвода и руския император
Отг. Председателят на СТДБ
8. Продължаване на усилията за уреждане на достоен статут на паметника на Капитан Петко Войвода в с. Исхеми – Доганхисар в Р Гърция
Отг. Председателят на СТДБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн