Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма за 2020

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на Съюза на тракийските дружества в България като представител и защитник на националните интереси, моралните и материални права на тракийските българи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на основните  структури и тракийски дружества, членове на СТДБ.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение, съгласно утвърдената План-програма от ВК на СТДБ и по отделни програми, утвърдени между Централното ръководство и тракийските дружества.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.

Разширяване на аудиторията на сайта на СТДБ и на в. „Тракия”, увеличаване на неговия абонамент.

Популяризиране на тракийското историческо и културно наследство.

Поддържане паметта за миналото и защита на тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу всякакви опити за нарушаване единството и финансовата стабилност на Съюза на тракийската дружества в България, привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи, вкл. и чрез привличане на дарители и спомоществователи за финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Отбелязване на 150 години Българска Екзархия

2. Завършване на творческата реализация на метростанция „Тракия“

3. Работа по подготовката на енциклопедия „Тракия“

4. Отбелязване на 120 години от смъртта на Капитан Петко Войвода

5. Тържествено честване на 26 март – Ден на Тракия и Одринската епопея в София и в страната

6. Отбелязване на 117 години от Илинденско-Преображенското въстание и 107 години от геноцида над тракийските българи.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Да продължи отстояването на българското духовно начало в църквите в Одрин и провеждането на тракийските събори и прояви там.
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ и ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен

2. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и качването му в електронния архив.
Отг. Ваня Стоилова, отговорник за библиотеката
Срок: 2020 г.

3. Да  продължи практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на ТД по места
Срок: Постоянен

4. Въвеждане на единните членски карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев - гл. секретар на СТДБ
Ч. Георгиев - член на ЦР на СТДБ
председателите на ТД
Срок: 2020 г.

5. Засилване работата с индивидуалните членове и активното им включване в дейността на тракийската организация.
Отг. Кр. Премянов; С. Начев
Срок: Постоянен

6. Подпомагане на новоизградените тракийски дружества за обогатяване на дейността им и активното им включване в живота на общините и районите, в които се намират.
Отг. Кр. Премянов; Ч. Георгиев
Срок: Постоянен

7. Работа за ограничаване на опасността от ислямизирането и настъплението на неоосманизма в районите с българско население в Родопите.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ,
ЦР на СТДБ
директорът на ТНИ
председателите на ТД в Смолян и Доспат, Търговище, Шумен, Сливен, Хасково и др.
членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
съппредседателите на ТМС и ТЖС
Срок: Постоянен

8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. Главният редактор; председателите на ТД; председателите на РС

9. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на тракийските дружества в България в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Д. Хубчева
Срок: постоянен

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

– 120 г. от смъртта на Капитан Петко Войвода (по отделен план)
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
Т. Бояджиев, зам.председател на ЦР на СТДБ
Кр. Беломорски, зам.председател на ЦР на СТДБ
М. Вълов, зам.председател на ЦР на СТДБ
Г. Божкова, Г.Пухов, П.Янков и К.Сарджев - зам.председатели на ВК

- 150 г. от учредяването на Българската екзархия
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
Кр. Беломорски, зам.председател на ЦР на СТДБ
НВП Митрополит Киприан

- 26 март - отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (по отделен план)
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД

- Национална конференция на ТМСБ към СТДБ (април, по отделен план)
Отг. Ръководството на ТМСБ

- Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“ (по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Божана Богданова, член на ВК на СТДБ

- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
М. Петров, член на ВК на СТДБ

- Национален тракийски гергьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД-Поморие
и съпредседател на ТЖС
Срок: 2 май 2020 г.

- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“ - Средец (май, по отделен план, съвместно с Община Средец)
Отг. Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Гено Пухов - председател на Регионалния съвет, Бургас
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ

- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев
Отг. Красимир Премянов
ЦР на СТДБ
Срок: 2 юни 2019 г.

- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план, съвместно с община Ивайловград)
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, член на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
членовете на ЦР на СТДБ
Срок: 6 юни 2020 г.

- Национална инициатива-експедиция „По обратния път на дедите ни“ (юли, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Божанка Богданова, член на ВК на СТДБ

- Национален тракийски християнски събор „Спасовден“ – Ямбол (по отделен план)
Отг. М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ

- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора

- 117 години Илинденско-Преображенско въстание (август, по отделен план, съвместно с Община Малко Търново)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Ген.Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
чл. кор. Васил Проданов, директор на ТНИ
д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ
Срок: 22 август 2020 г.

- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг. председателят на ТД в Славейно
Д. Янкова - член на ВК и председателят на ТД-Смолян

- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. В. Костов, председател на ТД Крумовград и  член на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпредседатели на ТЖС

- 107 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (октомври, по отделен план, съвместно с Община Маджарово)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ

- Пети национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ - Бургас (по отделен план)
Отг. ТД „Странджа“ Бургас

- Национални хайдушки празници „Капитан Петко Войвода“ - Чепеларе (по отделен план, съвместно с Община Чепеларе)
Отг. Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ 
Д. Янкова - член на ВК и председателя на ТД-Смолян

- Представяне по степен на готовност на съдържанието на първите томове на енциклопедия „Тракия“.
Отг. проф. В. Проданов, директор на ТНИ
Красимир Премянов, председател на СТДБ
проф. Стати Статев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2020 г.

- Обучение - семинар на тракийския актив по актуални текущи и стратегически  въпроси на организацията и др.
Отг. Кр. Премянов - председател на СТДБ
Ч. Георгиев- член на ЦР на СТДБ и Ст. Начев – гл. секретар
Срок: април

- Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ

-Съдържателен и разнообразен културен афиш на Литературен салон „Тракия“, плод на сътрудничеството между СТДБ и Издателство „Захарий Стоянов“.
Отг. Иван Гранитски
Т. Коруев - гл. редактор на в. „Тракия“

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в План-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от План-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с докладна записка до Централното ръководство  на СТДБ, три месеца преди провеждането им. Неразделна част от него са сценарият, списъкът на гостите и финансов разчет.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн