Архив - План програми 2011-2022
 
 


Тракийски дружества
План програма за 2021 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на Съюза на тракийските дружества в България като представител и защитник на националните интереси, моралните и материални права на тракийските българи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на основните  структури и тракийски дружества, членове на Съюза.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение, съгласно утвърдената план-програма от ВК на СТДБ и по отделни програми, утвърдени между Централното ръководство и тракийските дружества.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.

Развиване на аудиторията на сайта на СТДБ и на в. „Тракия” и увеличаване на неговия абонамент.

Популяризиране на тракийското историческо и културно наследство.

Поддържане паметта за миналото и защита на тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу всякакви опити за нарушаване единството и финансовата стабилност на Съюза на тракийската дружества в България, привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи, вкл. и чрез привличане на дарители и спомоществователи за финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:
1. Отбелязване на 125 години от началото на организираното тракийско движение (отбелязване по отделна програма).
2. Завършване на творческата реализация на метростанция „Тракия“.
3. Работа по подготовката на енциклопедия „Тракия“.
4. Отбелязване на 121 години от смъртта на Капитан Петко Войвода.
5. Тържествено честване на 26 март – Ден на Тракия и Одринската епопея в София и в страната.
6. Отбелязване на 118 години от Илинденско-Преображенското въстание
7. Отбелязване на 108 години от геноцида над тракийските българи.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Да продължи отстояването на българското духовно начало в църквите в Одрин и провеждането на тракийските събори и прояви там.
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ; ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен
2. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и качването му в електронния архив.
Отг. Ваня Стоилова, отговорник за библиотеката
Срок: 2021 г.
3. Да  продължи практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен
4. Въвеждане на единните членски карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – гл. секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Ч. Георгиев - член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: 2021 г.
5. Засилване работата с индивидуалните членове чрез възлагане на индивидуални поръчения и активното им включване към дейността на Тракийската организация.
Отг. Кр. Премянов
Срок: Постоянен
6. Подпомагане с идеи и инициативи на новите тракийски дружества за обогатяване на дейността им и активното им включване в живота на общините и районите, в които се намират.
Отг. Кр. Премянов; Членове на ЦР и на ТНИ
Срок: Постоянен
7. Работа за ограничаване на опасността от ислямизирането и настъплението на неоосманизма в районите с българско население в Родопите.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ,
ЦР на СТДБ
Директорът на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян и Доспат, Търговище, Шумен, Сливен, Хасково и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
Председателя на ТМС и ТЖС
Срок: Постоянен
8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. д-р В.Иванова и редколегията
Председателите на ТД;
Председателите на РС.
9. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на тракийските дружества в България в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на план-програмата.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
член кор. Иван Гранитски
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Д. Хубчева
Срок: постоянен

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

- 125 години организирано националното тракийско движение в България. Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
-Национален конкурс за средношколци, посветен на 125 години организирано тракийско движение в България
Отг. Ръководствата на СТДБ, на ТНИ и СБУ. Срок за обявяване на резултатите: май- юни 2021г.
-121 г. от смъртта на Капитан Петко Войвода (по отделен план)
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
Членове на ЦР на СТДБ
-26 март - отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (по отделен план)
Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД
заместник-председатели на ЦР на СТДБ
- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
М. Петров, член на ВК на СТДБ
- Национален тракийски гергьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД в Поморие и съпредседател на ТЖС
Срок:  май 2021 г.
- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“ - Средец (май, по отделен план, съвместно с Община Средец)
Отг. Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Гено Пухов – председател на Регионалния съвет, Бургас
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев
Отг. Красимир Премянов
ЦР на СТДБ
Срок: 2 юни 2021г.
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план, съвместно с община Ивайловград)
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, член на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Членовете на ЦР на СТДБ
Срок: юни 2021 г.
- Национален тракийски християнски събор „Спасовден“ – Ямбол /по отделен план/
Отг. М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора
- 117 години Илинденско-Преображенско въстание (21 август, по отделен план, съвместно с Община Малко Търново)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Ген.Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
чл. кор. Васил Проданов, директор на ТНИ
д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ
Срок: август 2021 г.
- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Славейно
Д. Янкова- член на ВК и председателят на ТД-Смолян
- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. В. Костов, председател на ТД Крумовград и  член на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпредседатели на ТЖС
- 108 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (октомври, по отделен план, съвместно с Община Маджарово)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
- Шести национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ - Бургас (по отделен план)
Отг. ТД „Странджа“ Бургас
- Представяне по степен на готовност на съдържанието на първите томове /ръкописи/на енциклопедия „Тракия“.
Отг. проф. В. Проданов, директор на ТНИ
Красимир Премянов, председател на СТДБ
проф. Стати Статев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2021 г
- Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
-Националната инициатива-среща „Завръщане към корените” (по отделен план)
Отг. Божана Богданова, член на ВК на СТДБ
        Кр. Беломорски
-Участие в Литературен салон „Тракия“, плод на сътрудничеството между СТДБ и Издателство „Захарий Стоянов“.
Отг. член. кор. Иван Гранитски
        Мария Божкова

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в план-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от план-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с докладна записка до Централното ръководство  на СТДБ, три месеца преди провеждането им.

Неразделна част от него са сценарий, списък на гостите и финансов разчет.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн