Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма на СТДБ за 2023

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на Съюза на тракийските дружества в България като представител и защитник на националните интереси, моралните и материални права на тракийските българи и популяризиране на техните идеи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на основните  структури и тракийски дружества, членове на Съюза.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение, съгласно утвърдената план-програма от ВК на СТДБ, и по отделни програми, утвърдени между Централното ръководство и тракийските дружества, както и на значими национални събития от историята на България.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.

Развиване на аудиторията на сайта на СТДБ, на Фейсбук групата и на в. „Тракия” с увеличаване на неговия абонамент.

Популяризиране на тракийското историческо и културно наследство.

Поддържане паметта за миналото и защита на тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу всякакви опити за нарушаване единството и финансовата стабилност на Съюза на тракийската дружества в България, привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи, вкл. и чрез привличане на дарители и спомоществователи за финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Отбелязване на 127 години от началото на организираното тракийско движение (отбелязване по отделна програма).

2. Завършване на творческата реализация на метростанция „Тракия“.

3. Работа по подготовката на втори том на Енциклопедия „Тракия“.

4. Отбелязване на 123 години от смъртта на Капитан Петко войвода.

5. Тържествено честване на 26 март – Ден на Тракия и Одринската епопея, в София и в страната.

6. Отбелязване на 120 години от Илинденско-Преображенското въстание.

7. Отбелязване на 110 години от геноцида над тракийските българи.

8. Отбелязване на 111-годишнината от началото на Първата балканска война – 26.09.1912 г.

9. Отбелязване на 90 години от създаването на Тракийския женски съюз

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Да продължи отстояването на българското духовно начало в църквите в Одрин и провеждането на тракийските събори и прояви там. Да се отстоява провеждането на службите в двете църкви на български език.

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ; ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен


2. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и качването му в електронния архив.

Отг. Искра Чернева, отговорник за библиотеката
Срок: постоянен

3. Да  продължи практиката за периодични срещи в различни формати с Регионалните съвети и тракийските дружества по места.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен

4. Въвеждане на единните членски карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – гл. секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев - член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: 2023 г.

5. Засилване работата с индивидуалните членове чрез възлагане на индивидуални поръчения и активното им включване към дейността на Тракийската организация.
Отг. Красимир Премянов
Срок: Постоянен

6. Подпомагане с идеи и инициативи на новите тракийски дружества за обогатяване на дейността им и активното им включване в живота на общините и районите, в които се намират.
Отг. Красимир Премянов; Членове на ЦР и на ТНИ
Срок: Постоянен

7. Провеждане на Регионални съвети с дружествата с цел укрепване на организационния съюзен живот.
Отг.: Красимир Премянов
Срок: Постоянен

8. Защитаване на родовия български корен на ислямизираното население срещу настъплението на неоосманизма.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ,
ЦР на СТДБ
Директорът на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян и Доспат, Търговище, Шумен, Сливен, Хасково и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
Председателя на ТМС и ТЖС
Срок: Постоянен

9. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. д-р Ваня Иванова и редколегията
Председателите на ТД;
Председателите на РС.

10. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на тракийските дружества в България в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на план-програмата.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
член кор. Иван Гранитски
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Даниела Хубчева
Срок: постоянен

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

- 7 февруари –  123 г. от смъртта на Капитан Петко войвода (по отделен план)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Членове на ЦР на СТДБ
- 19 февруари - участие в мероприятията, посветени на годишнината от смъртта на Васил Левски, и поднасяне на цветя пред паметника
Отг.: Красимир Премянов, председател на СТДБ, Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ
- 3 март – участие в тържествата и поднасяне на цветя
Отг.: Красимир Премянов, председател на СТДБ и Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ
- 127 години организирано националното тракийско движение в България.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
- Обявяване на Национален конкурс за средношколци, посветен на 127 години организирано тракийско движение в България
Отг. Ръководствата на СТДБ, на ТНИ и СБУ. Срок за обявяване на резултатите: май- юни 2023 г.
- 26 март - отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната (по отделен план)
Отг. Красимир  Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД
заместник-председатели на ЦР на СТДБ
- Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
Мария Петрова, член на ВК на СТДБ
- Национален тракийски Гергьовски събор - Поморие (май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД в Поморие и съпредседател на ТЖС
Срок:  май 2022 г.
- Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“ - Средец (май, по отделен план, съвместно с Община Средец)
Отг. Михаил Вълов, зам.-председател на ЦР на СТДБ
Гено Пухов – председател на Регионалния съвет, Бургас
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
- Участие в тържествата за 24 май и поднасяне на цветя пред паметника на Кирил и Методий пред Националната библиотека
Отг.: Краснодар Беломорски, зам.-председател на ЦР на СТДБ
- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ на паметника на Ботев в Борисовата градина и пред паметника на Капитан Петко войвода в Рим
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ и Краснодар Беломорски-зам.-председател на ЦР на СТДБ
Срок: 2 юни 2022г.
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (юни, по отделен план, съвместно с община Ивайловград)
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, член на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Членовете на ЦР на СТДБ
Срок: юни 2022 г.
- Национален тракийски християнски събор „Спасовден“  ( м. юни, Ямбол, по отделен план)
Отг. Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
- Поднасяне на цветя и венци пред паметника на Джузепе Гарибалди на едноименния площад в София в деня на рождението му 4 юли
Отг: ТД „Тракия“- София
- Отбелязване годишнината от рождението на Иван Вазов и поднасяне на цветя на паметника
Отг.: ТНИ
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ (август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора
- Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Славейно
Дора Янкова- член на ВК, и председателят на ТД-Смолян
- 120 години Илинденско-Преображенско въстание (август, по отделен план, съвместно с Община Малко Търново) на местността „Петрова нива“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
чл. кор. Васил Проданов, директор на ТНИ
д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ
Срок: август 2022 г.
- участие в Регионалния тракийски събор в с. Тополи, община Варна (м. август);
Отг.: Кирил Йорданов, член на ЦР на СТДБ
- Национален тракийски женски събор с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. В. Костов, председател на ТД Крумовград и  член на ВК на СТДБ
       Ваня Мечева, съпредседатели на ТЖС
- 1-2 септември – участие в Националните хайдушките празници „Капитан Петко войвода“ в Чепеларе;
Отг.: Краснодар Беломорски- зам.-председател на СТДБ, Мария Божкова, члн на ВК на СТДБ
- 6 септември - участие в честването на Съединението на България и поднасяне на цветя на гробницата на Александър Батенберг
Отг.: Краснодар Беломорски и Стефан Начев
- 22 септември – участие в тържествата за независимостта на България и поднасяне на цветя пред паметника на Незнайния войн
Отг.: Краснодар Беломорски и Стефан Начев
- в края на септември и началото на октомври – провеждане на регионални съвети с ТД
Отг.: Красимир Премянов
- 110 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (октомври, по отделен план, съвместно с Община Маджарово)
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
- Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ - Бургас (по отделен план)
Отг. ТД „Странджа“ Бургас
- Национален средношколски конкурс за разказ, есе и рисунка
Отг.: екипът на ТНИ
- Представяне на първи том на Енциклопедия „Тракия“ из страната и чужбина през цялата година (по отделен план)
Отг.: Красимир Премянов и екипът на ТНИ
- Представяне по степен на готовност на съдържанието на ръкописите на втори том на енциклопедия „Тракия“.
Отг. проф. Васил Проданов, директор на ТНИ
Красимир Премянов, председател на СТДБ
Срок: 2023 г.
- Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
- Националната инициатива-среща „Завръщане към корените” (по отделен план)
Отг. Божана Богданова, член на ВК на СТДБ
        Краснодар Беломорски
- Представяне на енциклопедия „Тракия“ из страната и в чужбина през цялата година (по отделен план)
Отг.: Красимир Премянов, председател на СТДБ
         Краснодар Беломорски, зам.-председател на СТДБ
-Участие в дейността на КК „Тракия“  и ТД „Тракия“- София, в салона на СТДБ и организиране на съвместни прояви и инициативи.
Отг. член. кор. Иван Гранитски
        Краснодар Беломорски

Национални са само тези мероприятия, които присъстват в план-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от план-програмата се изготвя от определените отговорници и се съгласува с докладна записка до Централното ръководство  на СТДБ три месеца преди провеждането им.

Неразделна част от него са сценарий, списък на гостите и финансов разчет.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн