Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
8-МИ ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „Илинденско-Преображенска епопея”

На 13- ти и 14- ти Август 2022 г. /събота и неделя/ от 10:00 часа на откритата сцена на центъра на с. Бузовград, общ. Казанлък ще се проведе  8 - ми ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „Илинденско – Преображенска епопея“

Заявки за участие ще се приемат до 31.07.2022г. /неделя/

Организатор: Радка Гочева
За контакти: 0885 125 891
E-mail:  vazrajdane14@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в

8-МИ ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  „Илинденско-Преображенска епопея” 13 - 14 Август 2022г. /събота и неделя/, с. Бузовград

- Певческа група – 3 песни
- Индивидуален изпълнител – 1 песен
- Танцов ансамбъл – 1 танц

При НЧ, ПК, Д-во ...........................................................................
........................................................................................................
гр./с. .................................................. п.к. .....................................
Худ. ръководител: ........................................................................

Времетраене: 15мин.
Брой на участниците: ..............................
Телефон за контакти: ..............................

Желателно е песните да бъдат тематично подбрани!

Фестивала ще се проведе на 13 и 14.08.2022 г. /събота и неделя/
от 10.00 часа на центъра на с. Бузовград.

Фестивала е с конкурсен характер.

Заявки за участие ще се приемат до 31.07.2022г./неделя/
на Адрес: 6100 гр. Казанлък, Централна поща,
до поискване, Радка Гочева
За допълнителна информация:
0885 125 891
E-mail: vazrajdane14@abv.bg


 

 


 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн