Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Покана за Национален съвет на ТМСБ при СТДБ

Съпредседателите на ТМСБ при СТДБ свикват Национален съвет, който ще се проведе на 28.05. / събота / 2022 г., от 10.00 часа в Тракийско дружество „Тракия“ гр. Свиленград, ул. „България“ 153

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 04.09.2021 - 28.05.2022 г.

 Докладва Ц. Атанасов-съпредседател

2.Предстоящи задачи.

Докладва Д. Костова-съпредседател

3.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на НС на ТМСБ при СТДБ ще се проведе от 11.00 часа на същото място и дата, при същия дневен ред, и решенията ще бъдат законни, колкото и членове да се явят.

Съпредседатели ТМСБ при СТДБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн